Sykkelplanlegging i Ski og Ås kommune

Sykkelplanlegging i Ski og Ås kommune

Ski kommune er en av kommunene som har deltatt i det nasjonale nettverket for sykkelkommuner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I den vedtatte kommuneplanen 2011-2022 har Ski kommunen satset på sykkel og har arbeidet for å øke sykkelandelen. Men det er fortsatt lav sykkelandel i Ski kommune, og det er lite tilrettelagt for sykling. Det er ikke etablert et overordnet sammenhengende sykkelvegnett pr dags dato.

Webbasert løsning «Pedaltråkk»

Ett av grepene Ski kommune har gjort, sammen med Ås kommune, er å utvikle en webbasert løsning sammen med Geodata («Pedaltråkk») hvor publikum kan registrere inn ønsker, en type crowdsourcing. De innsamlede dataene vil være verdifull informasjon for å gjennomføre sykkelstrategien i kommunene og konkrete tiltak.

[img id="1"]

- Ski og Ås kommune har samarbeidet om å utvikle pedaltråkk og vi drar nytte av at kommunene gjennomfører undersøkelsen parallelt, både med tanke på promotering, ideutveksling men også fordi sykling skjer mye på kryss av kommunegrensene, sier Kristine Sand, Arealplanlegger i Ski kommune og Siri Gilbert, rådgiver for plan- og utviklingsavdelingen i Ås.

Løsningen er laget med hensyn til en enkel brukeropplevelse slik at alle skal være i stand til å registrere nødvendig informasjon uten opplæring.

Enkel brukeropplevelse

- Innhentet informasjon fra «pedaltråkk» skal være grunnlaget for ny gang- og sykkelveiplan for hele Ås kommune, og vil også gi viktig informasjon inn i kommunens løpende arbeid med trafikksikkerhet, sier Sand og Gilbert.

I tillegg til å registrere ønsket sykkelvei er det også lagt opp til at brukerne kan registrere inn relevant informasjon til et punkt.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen