Sykkelplanlegging i Ski og Ås kommune

Sykkelplanlegging i Ski og Ås kommune

Ski kommune er en av kommunene som har deltatt i det nasjonale nettverket for sykkelkommuner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I den vedtatte kommuneplanen 2011-2022 har Ski kommunen satset på sykkel og har arbeidet for å øke sykkelandelen. Men det er fortsatt lav sykkelandel i Ski kommune, og det er lite tilrettelagt for sykling. Det er ikke etablert et overordnet sammenhengende sykkelvegnett pr dags dato.

Webbasert løsning «Pedaltråkk»

Ett av grepene Ski kommune har gjort, sammen med Ås kommune, er å utvikle en webbasert løsning sammen med Geodata («Pedaltråkk») hvor publikum kan registrere inn ønsker, en type crowdsourcing. De innsamlede dataene vil være verdifull informasjon for å gjennomføre sykkelstrategien i kommunene og konkrete tiltak.

[img id="1"]

- Ski og Ås kommune har samarbeidet om å utvikle pedaltråkk og vi drar nytte av at kommunene gjennomfører undersøkelsen parallelt, både med tanke på promotering, ideutveksling men også fordi sykling skjer mye på kryss av kommunegrensene, sier Kristine Sand, Arealplanlegger i Ski kommune og Siri Gilbert, rådgiver for plan- og utviklingsavdelingen i Ås.

Løsningen er laget med hensyn til en enkel brukeropplevelse slik at alle skal være i stand til å registrere nødvendig informasjon uten opplæring.

Enkel brukeropplevelse

- Innhentet informasjon fra «pedaltråkk» skal være grunnlaget for ny gang- og sykkelveiplan for hele Ås kommune, og vil også gi viktig informasjon inn i kommunens løpende arbeid med trafikksikkerhet, sier Sand og Gilbert.

I tillegg til å registrere ønsket sykkelvei er det også lagt opp til at brukerne kan registrere inn relevant informasjon til et punkt.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen