Sykkelhotell på Lillestrøm klart til bruk

Sykkelhotell på Lillestrøm klart til bruk

Det første av to sykkelhotell på Lillestrøm åpnet sine dører 10. oktober. Hotellet på messesiden av stasjonen har plass til 394 sykler og skal bidra til at flere reiser kollektivt og miljøvennlig.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er Akershus fylkeskommune som har finansiert hotellet, mens Jernbaneverket har stilt tomt til disposisjon og skal stå for driften. I sykkelhotellet kan vanlige sykler og el-sykler stå tørt og trygt mens eierne er på jobb eller ute og reiser.

De som ønsker å stå her sender en SMS med stasjonsnavnet (Lillestrøm1) til 2300 og får et telefonnummer de kan ringe for at døra inn til sykkelparkeringen skal åpne seg. Ordningen koster 50 kr for 30 dager. Innvendig er hotellet videoovervåket og ingen andre enn de som registret som brukere kommer inn.

Den høytidelige åpningen foretas av leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz og trafikkdirektør i Jernbaneverket, Bjørn Kristiansen.

Det nye sykkelhotellet er plassert rett ved siden av stasjonsbygningen i Lillestrøm. Taket på hotellet blir en forlengelse av jernbanestasjonens plaza, med en lav og inviterende side mot sør, og en høy side mot øst. Deler av taket blir beplantet og vil gi bygget et levende preg.

Sykkelhotellet på Lillestrøm har kostet ca sju millioner kroner og er et samarbeidsprosjekt mellom Akershus fylkeskommune og Jernbaneverket. Anleggskostnadene er betalt av fylkeskommunen, mens Jernbaneverket har stilt med tomt og vil sørge for drift og vedlikehold i fremtiden.

Et tilsvarende sykkelhotell er under bygging på bysiden av stasjonen. Når også dette hotellet står ferdig, vil Lillestrøm stasjon ha landets største sykkelparkering med plass til bortimot 800 sykler innendørs.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen