Sykkelhotell og sykkelstier - nå skal vi sykle til jobb

Sykkelhotell og sykkelstier - nå skal vi sykle til jobb

Jeanette Sadik-Khan gjennomførte et av de mest ambisiøse infrastrukturtelle programmene for gående og syklister. De tidligere voldsomme og utrygge gatene i New York er nå blitt til forbilder for å øke syklende og fotgjengere i norske byer. Nå får også norske sykler muligheten til å sjekke inn på sykkelhoteller.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Syklister kan være et irritasjonsmoment for både bilister og gående, men likevel ønsker vi å ta befolkningen ut av bilene sine for å få de opp på sykkelsetet. For at dette skal bli mulig må infrastrukturen for syklister og gående utvikles i stor grad, og gjøres mer brukervennlig.

Inspirasjon fra New York

Jeanette Sadik-Khan er leder for transport i Bloomberg Associates og tidligere leder av New York City Department of Transportation. På FutureBuilt konferansen 2015 fortalte hun om prosjektet som gjorde om store deler av New Yorks gater til fotgjenger- og syklistvennlige områder. Her ble det etablert flere kilometer med sykkelstier beskyttet fra trafikken.

[img id="2"]

- For første gang i historien bor de fleste i byer, og FN har estimert at i løpet av de neste 40 årene vil verdensbefolkningen fordobles. Måten vi strukturerer byene våre på er en nøkkelfaktor for hvordan fremtiden vil se ut, forteller Sadik-Khan i sitt innlegg på FutureBuilt konferansen 2015.

- New York var tidligere en relativt skummel by å sykle i, mens i dag er byen blitt en av USAs sykkelhovedsteder. Ulykker blant syklende, gående og bilister har gått ned 50 prosent.

- Vi beskyttet de syklende med omtrent 610 kilometer med sykkelfelt, hvorav 50 kilometer er beskyttet fra trafikken.

- Sommeren 2014 lanserte vi CitiBike, det største sykkeldelingsprogrammet i USA. Programmet har 6 000 sykler og 330 sykkelstasjoner. Siden vi lanserte CitiBike har det blitt tatt tre millioner turer, og brukerne har syklet 1,2 millioner mil, avslutter Sadik-Khan.

Nå skal Norge bli best på sykkel

Sadik-Khan viste i sitt prosjekt at det trenger ikke nødvendigvis å være komplisert arbeid å gjøre infrastrukturen mer sykkelvennlig. Oslo har allerede etablert flere sykkelstier og ønsker nå å forsterke fokuset på sykkelbruk i byer.

FutureBike er et initiativ av byutviklingsbyråd i Oslo og ordførere fra Asker, Bærum og Drammen. De ønsker å samarbeide for å forbedre normene for sykkelbruk i byene, med blant annet bedret sykkelparkering, sykkelvennlige kollektiv-knutepunkter og forsterke sykkelkulturen og barn og unge.

Ved å redusere behovet for bilparkeringer og frigjøre gater og byrom til byliv og aktivitet ønsker FutureBike å bruk av sykkel i Oslo og omegn.

[img id="1"]

Sykkelhotellene er her

Mmw arkitekter har samarbeidet med Jernbaneverket, ROM eiendom og et knippe norske kommuner for å gjøre det lettere for nordmenn å bruke sykkelen til jobb. Dette har de gjort ved å lage trygge, effektive sykkelparkeringer nær jernbanestasjonene.

- Mange jernbanestasjoner har systemer for sykkelparkeringer, men ofte er den beste plassen nærmest stasjonen uten stativer og låsmulighet. Hvem tar sjansen på å sykle nye sykkelen sin til jernbanen for å la den stå der en hel dag?, spør Magler Wiggen i mmw arkitekter på FutureBuilt konferansen.

Dette resulterte i sykkelhoteller ved jernbanestasjonen. Gjennom å betale et månedlig beløp får syklisten tilgang til en app som gir igjen gir tilgang til sykkelhotellet.

Syklene kan parkeres i to etasjer, noe som gir god kapasitet. Sykkelhotellene skjermer for regn og snø, og alle hotellene har installert sykkelpumper, håndverktøy og lappesaker.

- På sikt ønsker vi å innføre garderober og skiftemuligheter, og ikke minst pick-up-service for stell og vask av sykkelen mens man er på jobb, forklarer Magler Wiggen.

Sykkelhotellene har spennende arkitektur og er utviklet i solide, rene og miljøvennlige materialer.  Et viktig grep i sykkelhotellene er lys for trygghet, og en fasade det er mulig å se igjennom.

- Aller viktigst er at sykkelhotell gir flere brukere av sykkel, som vil gjøre det tryggere å parkere sykkelen, avslutter Magler Wiggen.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen