Fra venstre: Thomas Kaaly Jensen (Nye Veier), Håkon Lohne (Nye Veier), Larissa Gustafsson (Sweco), Karl Arne Hollingsholm (Sweco), Sara Sabelstrøm Øen (Sweco) og Marius Fiskevold (Sweco).
Fra venstre: Thomas Kaaly Jensen (Nye Veier), Håkon Lohne (Nye Veier), Larissa Gustafsson (Sweco), Karl Arne Hollingsholm (Sweco), Sara Sabelstrøm Øen (Sweco) og Marius Fiskevold (Sweco). (Foto: Sweco)

Sweco vant stort oppdrag for Nye Veier

Selskapet skal lage reguleringsplan for strekningen Mandal – Lyngdal på E39.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Strekningen er en del av den store utbyggingen av E39 i Agder, en av Norges viktigste veisatsninger. Sweco har tidligere hatt reguleringsplan for nabostrekningen fra Søgne til Mandal. 

– Etter en lang konkurranse er vi trygge på at vi har valgt den beste rådgiveren til oppdraget. Vi er veldig fornøyd med Swecos samkjørte og dyktige prosjektteam, og ser frem til å jobbe sammen med dem for å løse utfordringene i planoppdraget, sier Håkon Lohne, prosjektleder i Nye Veier. Konkurransen ble gjennomført etter BVP-modellen (Best Value Procurement).

Swecos oppdrag omfatter utarbeidelse av planprogram og områdereguleringsplan med konsekvensutredning og alle tilhørende arbeider for en firefelts motorvei. I tillegg til prosjektering og regulering av veien innebærer dette blant annet ansvar for medvirkningsprosesser, vurdering av trafikksikkerhet, landskapsutforming, samfunnsøkonomiske beregninger, geotekniske undersøkelser og en rekke andre fag. Over 70 Sweco-rådgivere vil jobbe med det omfattende prosjektet.

– Vi er veldig fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten. For Sweco er dette et spennende og viktig oppdrag. Vi opplever at Nye Veier tenker innovativt på alle områder, fra digitalisering til gjennomføring av anskaffelser. Vi kjenner Nye Veier godt fra tidligere oppdrag, spesielt gjennomføring av reguleringsplanen for korridoren Søgne-Mandal, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Tor Helge Indrebø, divisjonsdirektør Infrastruktur i Sweco.

Oppdraget starter omgående og avsluttes i juni 2019.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen