Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco blir rådgivende ingeniør når Narvik stasjon skal gjennomgå en omfattende oppgradering. Oppdraget inkluderer både reguleringsplan, detaljplan og byggeplan, og Sweco har ansvar for alle fag og faser i prosjektet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stasjonen, som ligger i sentrum av Narvik by, er endestasjon for persontrafikken på Ofotbanen. Gjennom en omfattende oppgradering vil kapasiteten på stasjonen – og dermed også på banen – økes betraktelig. Den helhetlige oppgraderingen vil blant annet omfatte spor- og stasjonstiltak, veiomlegginger, oppgradering av plattform og etablering av planfrie kryssinger.

16 millioner tonn gods

Det går daglige persontog på Ofotbane-strekningen, men det er gods- og malmtransport som utgjør hoveddelen av trafikken. Det transporteres årlig nærmere 16 millioner tonn gods på denne strekningen, som er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen. Tog med malm fra gruvene i Nord-Sverige går døgnet rundt, hele året. Hensikten med oppgraderingen er å øke kryssingskapasiteten på Narvik stasjon, for å tilrettelegge for lengre tog – særlig malmtog –, samt ivareta persontogene. Dette vil sikre større effektivitet og raskere togframføring.

– Prosjektet utgjør en viktig del av satsingen på utvikling og effektivisering av det norske jernbanenettet, og vi er svært glade for å vinne dette oppdraget. Det siste året har Sweco jobbet med liknende prosjekter for Bane NOR på andre stasjoner, og vi har hatt oppdrag på Ofotbanen. Vi har dermed mye relevant erfaring og spesialkompetanse, som vil være til god nytte når vi nå skal ta fatt på dette spennende prosjektet, sier Helge Johansen, Swecos prosjektleder.

Swecos kontrakt har en verdi på over 20 millioner kroner, og går fra 2017 til 2021. Første sluttleveranse skal være klar i 2018.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen