Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco blir rådgivende ingeniør når Narvik stasjon skal gjennomgå en omfattende oppgradering. Oppdraget inkluderer både reguleringsplan, detaljplan og byggeplan, og Sweco har ansvar for alle fag og faser i prosjektet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stasjonen, som ligger i sentrum av Narvik by, er endestasjon for persontrafikken på Ofotbanen. Gjennom en omfattende oppgradering vil kapasiteten på stasjonen – og dermed også på banen – økes betraktelig. Den helhetlige oppgraderingen vil blant annet omfatte spor- og stasjonstiltak, veiomlegginger, oppgradering av plattform og etablering av planfrie kryssinger.

16 millioner tonn gods

Det går daglige persontog på Ofotbane-strekningen, men det er gods- og malmtransport som utgjør hoveddelen av trafikken. Det transporteres årlig nærmere 16 millioner tonn gods på denne strekningen, som er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen. Tog med malm fra gruvene i Nord-Sverige går døgnet rundt, hele året. Hensikten med oppgraderingen er å øke kryssingskapasiteten på Narvik stasjon, for å tilrettelegge for lengre tog – særlig malmtog –, samt ivareta persontogene. Dette vil sikre større effektivitet og raskere togframføring.

– Prosjektet utgjør en viktig del av satsingen på utvikling og effektivisering av det norske jernbanenettet, og vi er svært glade for å vinne dette oppdraget. Det siste året har Sweco jobbet med liknende prosjekter for Bane NOR på andre stasjoner, og vi har hatt oppdrag på Ofotbanen. Vi har dermed mye relevant erfaring og spesialkompetanse, som vil være til god nytte når vi nå skal ta fatt på dette spennende prosjektet, sier Helge Johansen, Swecos prosjektleder.

Swecos kontrakt har en verdi på over 20 millioner kroner, og går fra 2017 til 2021. Første sluttleveranse skal være klar i 2018.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen