Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco blir rådgivende ingeniør når Narvik stasjon skal gjennomgå en omfattende oppgradering. Oppdraget inkluderer både reguleringsplan, detaljplan og byggeplan, og Sweco har ansvar for alle fag og faser i prosjektet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stasjonen, som ligger i sentrum av Narvik by, er endestasjon for persontrafikken på Ofotbanen. Gjennom en omfattende oppgradering vil kapasiteten på stasjonen – og dermed også på banen – økes betraktelig. Den helhetlige oppgraderingen vil blant annet omfatte spor- og stasjonstiltak, veiomlegginger, oppgradering av plattform og etablering av planfrie kryssinger.

16 millioner tonn gods

Det går daglige persontog på Ofotbane-strekningen, men det er gods- og malmtransport som utgjør hoveddelen av trafikken. Det transporteres årlig nærmere 16 millioner tonn gods på denne strekningen, som er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen. Tog med malm fra gruvene i Nord-Sverige går døgnet rundt, hele året. Hensikten med oppgraderingen er å øke kryssingskapasiteten på Narvik stasjon, for å tilrettelegge for lengre tog – særlig malmtog –, samt ivareta persontogene. Dette vil sikre større effektivitet og raskere togframføring.

– Prosjektet utgjør en viktig del av satsingen på utvikling og effektivisering av det norske jernbanenettet, og vi er svært glade for å vinne dette oppdraget. Det siste året har Sweco jobbet med liknende prosjekter for Bane NOR på andre stasjoner, og vi har hatt oppdrag på Ofotbanen. Vi har dermed mye relevant erfaring og spesialkompetanse, som vil være til god nytte når vi nå skal ta fatt på dette spennende prosjektet, sier Helge Johansen, Swecos prosjektleder.

Swecos kontrakt har en verdi på over 20 millioner kroner, og går fra 2017 til 2021. Første sluttleveranse skal være klar i 2018.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen