Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco vant stort oppdrag for Bane NOR

Sweco blir rådgivende ingeniør når Narvik stasjon skal gjennomgå en omfattende oppgradering. Oppdraget inkluderer både reguleringsplan, detaljplan og byggeplan, og Sweco har ansvar for alle fag og faser i prosjektet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stasjonen, som ligger i sentrum av Narvik by, er endestasjon for persontrafikken på Ofotbanen. Gjennom en omfattende oppgradering vil kapasiteten på stasjonen – og dermed også på banen – økes betraktelig. Den helhetlige oppgraderingen vil blant annet omfatte spor- og stasjonstiltak, veiomlegginger, oppgradering av plattform og etablering av planfrie kryssinger.

16 millioner tonn gods

Det går daglige persontog på Ofotbane-strekningen, men det er gods- og malmtransport som utgjør hoveddelen av trafikken. Det transporteres årlig nærmere 16 millioner tonn gods på denne strekningen, som er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen. Tog med malm fra gruvene i Nord-Sverige går døgnet rundt, hele året. Hensikten med oppgraderingen er å øke kryssingskapasiteten på Narvik stasjon, for å tilrettelegge for lengre tog – særlig malmtog –, samt ivareta persontogene. Dette vil sikre større effektivitet og raskere togframføring.

– Prosjektet utgjør en viktig del av satsingen på utvikling og effektivisering av det norske jernbanenettet, og vi er svært glade for å vinne dette oppdraget. Det siste året har Sweco jobbet med liknende prosjekter for Bane NOR på andre stasjoner, og vi har hatt oppdrag på Ofotbanen. Vi har dermed mye relevant erfaring og spesialkompetanse, som vil være til god nytte når vi nå skal ta fatt på dette spennende prosjektet, sier Helge Johansen, Swecos prosjektleder.

Swecos kontrakt har en verdi på over 20 millioner kroner, og går fra 2017 til 2021. Første sluttleveranse skal være klar i 2018.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen