Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen
(Foto: Sweco)

Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen

Sweco har vunnet et spennende oppdrag for Bane NOR, og skal lage detalj- og reguleringsplan for plattformforlengelser på Movatn og Hakadal stasjon.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hensikten med prosjektet er å etablere 110 meter lange plattformer som er tilpasset nye Flirt-togsett. Disse skal senere kunne utvides til en lengde på 220 meter. Detalj- og reguleringsplanene innebærer også sikre, universelt utformede kryssinger av banen – vurdering av behovet for bru på Movatn stasjon og enten bru eller undergang på Hakadal stasjon.

– Vi er veldig fornøyde med å vinne dette spennende oppdraget, hvor fagfolk fra blant andre plan-, jernbaneteknikk- og brukonstruksjonsmiljøene våre vil bidra, sier Petter Skjelsbæk, avdelingsleder for Vei og bane i Sweco.

Gjøvikbanen går mellom Oslo og Gjøvik. Movatn stasjon ligger naturnært til i Oslomarka, mens Hakadal stasjon i Nittedal kommune har et verneverdig stasjonsmiljø.

– Oppdraget byr på interessante utfordringer, blant annet knyttet til viktige miljø- og friluftsområder og bevaring av kulturminner. Vi ser frem til å jobbe frem planer som sikrer at de nye tiltakene harmonerer med det eksisterende landskapet på en god måte, sier Skjelsbæk.

Kontraktsverdien er på rundt 11 MNOK. Oppdraget starter omgående, og skal avsluttes høsten 2020.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen