Sweco satser på tidlig faseoppdrag med suksess

Sweco satser på tidlig faseoppdrag med suksess

Gjennom en målrettet og bevisst satsing skaffer Sweco stadig nye oppdrag som konseptvalgutredninger og mulighetsstudier i tidligfase. En satsing som åpner nye dører for kreativ utfoldelse.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Det er i tidlig fase man setter agendaen. Tradisjonelt sett har vi arbeidet mye med detalj- og byggeplaner, da er mye av konseptet løst og rammene lagt. Det er spennende å se at prosjektene våre realiseres, men når vi kommer tidligere inn, får vi være med på å forme byen på en annen måte. Kommer vi inn på et senere punkt i arbeidet, er forutsetningene i mye større grad gitt. Oppdrag i tidlig fase er helt klart noen av de mest kreative, spennende og interessante oppdragene vi har, fastslår Mette Eng Pedersen, avdelingsleder for Plan og landskap hos Sweco.

Utformingen av fremtidens Kadettangen, utviklingen av Vestkorridoren med transformering av E18 i tilknytning til nye Fornebubanen og kryssing av Oslofjorden er blant Swecos tidligfaseprosjekter som vekker oppmerksomhet i media og blant befolkningen.

Skaper stolthet

– Denne satsingen er med på å synliggjøre selskapet vårt på en helt annen måte enn om vi kun jobber med byggeplaner. Dessuten skaper det stolthet hos medarbeiderne våre – når vi og vårt arbeid i større grad blir synlig i samfunnet, sier Eng Pedersen.

– På den annen side er det vel en måte å få «et bein innafor», for oppdrag i senere faser av prosjektene?

– Med den utviklingen markedet har i dag, er det slik at jo tidligere vi er inne i planfasen, desto større sjanse er det for at vi blir spurt igjen. Det øker mulighetene til å få være med på senere faser, forklarer Eng Pedersen. Siste tilskudd innenfor denne kategorien oppdrag, er en kommunedelplan for krysninger over Glomma. Der skal 17 alternativer for krysning siles ned til fire-fem stykker. Dette gir så grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplan.

Bygger bærekraftige allianser

Sweco har sterkt fokus på bærekraft og bærekraftaspektet når det gjelder sitt bidrag i samfunnsutviklingen. Selskapet arbeider aktivt med å knytte bånd til eiendomsbesittere og eiendomsutviklere som har samme tilnærming som dem selv til bærekraft.

– I denne sammenheng er vi bevisste på hvem vi tar kontakt med når det gjelder å danne partnerskap for å arbeide med byutvikling der man i felleskap satser sterkt på bærekraft og miljø, sier Eng Pedersen.

Her arbeider Sweco etter miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) som går bredere enn bare energieffektivisering.

– Et bygg som i seg selv er veldig energieffektivt vil ikke få full score dersom det for eksempel er plassert slik at alle må bruke bil for å komme til det. Er det derimot plassert ved Oslo S, eller et annet stort kollektivt knutepunkt, får det langt bedre uttelling ut i fra en BREEAM-vurdering, forklarer Eng Pedersen.

BREEAM vekter med andre ord langt mer enn bare energieffektivitet. Dette gjelder blant annet bærekraft med tanke på materialvalg og inneklima. Begrepet BREEAM brukes videre på planleggingsstadiet; planlegging av areal, infrastruktur og byplanlegging i et større perspektiv – ikke minst hvordan ulike funksjoner plasseres i forhold til hverandre, forklarer hun.

– Her er Sweco med i en gruppering engasjert av NGBC (Norwegian Green Building Council) som skal oversette og tilpasse verktøyet BREEAM Communities til å bli en norsk modell, sier Eng Pedersen.

BREEAM Communities er både et sertifiserings-, prosess- og dialogverktøy. Det gir et rammeverk for vurdering av ulike problemstillinger og muligheter som påvirker bærekraft tidligst mulig i prosjektene. Her forbedrer man og måler sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftmål for større utbyggingsprosjekter. For by- eller områdeutvikling som får en sterk innvirkning på transport, offentlige rom, arbeidsplasser, sosial miks og økologi blir BREEAM Communities nyttig.

Dette gjelder også sosiale og offentlige støttefunksjoner, eksisterende lokalsamfunn. BREEAM-metodikken gir nyttige innspill til bærekrafttankegangen, samtidig som den løfter medvirkningsprosessen ut over det som er pålagt gjennom Plan- og bygningsloven. Bruk av den etablerte BREEAM-metodikken i plansammenheng muliggjør også en uavhengig, tredjeparts vurdering og sertifiserings av områdeplaner.

Drømmer om Regjeringskvartalet

Foruten tidligfaseoppdrag i tilknytning til infrastruktur, sikter Sweco seg inn mot andre oppdragsområder. Dette gjelder spesielt område- og eiendomsutvikling.

– Dette dreier seg om både nærings- og boligutvikling; ikke minst signalbygg. Regjeringskvartalet, som er et kjent område, ville vært midt i vår gate, forklarer Mette Eng Pedersen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen