Sweco prosjekterer kraftverk for Krutåga kraft

Sweco prosjekterer kraftverk for Krutåga kraft

Sweco skal prosjektere kraftverk for Krutåga Kraft As. Krutåga kraftverk, som skal bygges i Hattfjelldal i Nordland, vil ha en effekt på 60 MW.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. Det er ekstra gøy å skulle arbeide tett sammen med en oppdragsgiver som vi kjenner godt, og som vi har jobbet med tidligere på en rekke prosjekter. Sweco gjennomførte også konsesjonssøknaden for Krutåga kraftverk, og har derfor allerede god kjennskap til dette prosjektet, sier Heidi Theresa Ose, tilbudsleder og påtroppende prosjektleder i Sweco.

Kraftverket skal bygges i fjell

Sweco vil involvere rådgivere fra en rekke fag i oppdraget, som også inkluderer Varntresk trafo og en 132 kV kraftlinje. Kraftverket skal bygges i fjell, med to utslag under vann og tre bekkeinntak hvor vann hentes inn på tilløpstunnelen.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått med oss Sweco i dette prosjektet, og vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid. I dagens kraftmarked er lønnsomheten i slike prosjekt marginal. Dette stiller ekstra krav til kreativitet og optimalisering ifm. planlegging og prosjektering. Vi har imidlertid stor tro på at vi sammen skal komme fram til gode løsninger som danner grunnlag for et godt og realiserbart prosjekt, sier Egil Olsen, prosjektleder hos Krutåga kraft AS.

Oppdraget starter nå, og skal ferdigstilles i løpet av 2020.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen