Med økonomisk støtte fra Norge og EØS-midlene skal et forskningsprosjekt utrede muligheter for lavutslippsløsninger for oppvarming, noe som vil kunne bidra til bærekraftig utvikling og forbedrede levekår for den polske befolkningen.
Med økonomisk støtte fra Norge og EØS-midlene skal et forskningsprosjekt utrede muligheter for lavutslippsløsninger for oppvarming, noe som vil kunne bidra til bærekraftig utvikling og forbedrede levekår for den polske befolkningen. (Bilde: Sweco)

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Polen er storforbruker av kull og gass, og har fått innvilget EØS-midler til å starte overgangen til fornybare energikilder. Swecos eksperter bistår landet med sin kompetanse på geotermisk oppvarming.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter Tyskland er Polen det landet i Europa med høyest forbruk av kull, og utslippsnivået er deretter. Som del av EU har landet forpliktet seg til et mål om at 15 % av alt energiforbruk og 17 % av all oppvarming skal være fornybar innen 2020. Med økonomisk støtte fra Norge og EØS-midlene skal et forskningsprosjekt utrede muligheter for lavutslippsløsninger for oppvarming, noe som vil kunne bidra til bærekraftig utvikling og forbedrede levekår for den polske befolkningen.

Stort potensial

– I Norge har vi høy kunnskap om geotermisk energi, det vil si energi i form av varme som finnes under bakken. Rett før sommeren ble vi kontaktet av Christian Michelsen Research (CMR), som allerede var en del av prosjektet og ville ha med Swecos eksperter på varmepumper, sier Usman Dar, energirådgiver i Sweco.

Sammen med kollega Jørgen Skauge og andre samarbeidspartnere har han besøkt fire byer i Polen, hvor lokale myndigheter med ordførerne i spissen forklarte hvilke ambisjoner, men også utfordringer de har på veien mot en renere energibruk.

– I byene vi besøkte var potensialet for geotermisk oppvarming stort, med temperaturer under bakken på opp mot 70 grader enkelte steder. Der varmen er  høy kan energien distribueres som fjernvarme direkte. Ved lavere temperaturer, ned mot 40 grader, kommer varmepumper inn i bildet, forklarer Dar.

Foreslår konkrete løsninger

Swecos leveranse i prosjektet blir blant annet en rapport som deler kunnskap om «best practice» i Norge.

– Basert på våre anbefalinger etter å ha blitt kjent med lokalforholdene i den enkelte by, skal vi også lage et pilotprosjekt. Vi har identifisert områdene hvor vi ser at geotermisk energi og fjernvarme kan utvikles, og vil foreslå konkrete løsninger for varmepumper der dette trengs, sier Dar.

I regi av prosjektet har en polsk delegasjon på rundt 30 politikere og fagfolk vært på studietur i Bergen, for å lære mer om hvordan man jobber med fornybare energiløsninger og energieffektivitet i Norge. På programmet sto blant annet et besøk på Swecos bergenskontor – ett av byens mest energieffektive bygg –, Høgskulen på Vestlandet og Høyteknologisenteret.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen