Med økonomisk støtte fra Norge og EØS-midlene skal et forskningsprosjekt utrede muligheter for lavutslippsløsninger for oppvarming, noe som vil kunne bidra til bærekraftig utvikling og forbedrede levekår for den polske befolkningen.
Med økonomisk støtte fra Norge og EØS-midlene skal et forskningsprosjekt utrede muligheter for lavutslippsløsninger for oppvarming, noe som vil kunne bidra til bærekraftig utvikling og forbedrede levekår for den polske befolkningen. (Bilde: Sweco)

Sweco bidrar til polsk klimaløft

Polen er storforbruker av kull og gass, og har fått innvilget EØS-midler til å starte overgangen til fornybare energikilder. Swecos eksperter bistår landet med sin kompetanse på geotermisk oppvarming.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter Tyskland er Polen det landet i Europa med høyest forbruk av kull, og utslippsnivået er deretter. Som del av EU har landet forpliktet seg til et mål om at 15 % av alt energiforbruk og 17 % av all oppvarming skal være fornybar innen 2020. Med økonomisk støtte fra Norge og EØS-midlene skal et forskningsprosjekt utrede muligheter for lavutslippsløsninger for oppvarming, noe som vil kunne bidra til bærekraftig utvikling og forbedrede levekår for den polske befolkningen.

Stort potensial

– I Norge har vi høy kunnskap om geotermisk energi, det vil si energi i form av varme som finnes under bakken. Rett før sommeren ble vi kontaktet av Christian Michelsen Research (CMR), som allerede var en del av prosjektet og ville ha med Swecos eksperter på varmepumper, sier Usman Dar, energirådgiver i Sweco.

Sammen med kollega Jørgen Skauge og andre samarbeidspartnere har han besøkt fire byer i Polen, hvor lokale myndigheter med ordførerne i spissen forklarte hvilke ambisjoner, men også utfordringer de har på veien mot en renere energibruk.

– I byene vi besøkte var potensialet for geotermisk oppvarming stort, med temperaturer under bakken på opp mot 70 grader enkelte steder. Der varmen er  høy kan energien distribueres som fjernvarme direkte. Ved lavere temperaturer, ned mot 40 grader, kommer varmepumper inn i bildet, forklarer Dar.

Foreslår konkrete løsninger

Swecos leveranse i prosjektet blir blant annet en rapport som deler kunnskap om «best practice» i Norge.

– Basert på våre anbefalinger etter å ha blitt kjent med lokalforholdene i den enkelte by, skal vi også lage et pilotprosjekt. Vi har identifisert områdene hvor vi ser at geotermisk energi og fjernvarme kan utvikles, og vil foreslå konkrete løsninger for varmepumper der dette trengs, sier Dar.

I regi av prosjektet har en polsk delegasjon på rundt 30 politikere og fagfolk vært på studietur i Bergen, for å lære mer om hvordan man jobber med fornybare energiløsninger og energieffektivitet i Norge. På programmet sto blant annet et besøk på Swecos bergenskontor – ett av byens mest energieffektive bygg –, Høgskulen på Vestlandet og Høyteknologisenteret.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen