Svenske Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Svenske Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Det svenske konsulentselskapet Iterio AB er fra 7. mars en del av Multiconsult ASA. Oppkjøpet styrker Multiconsults posisjon og langsiktige satsning inn i det svenske markedet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Iterio AB er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, og jobber hovedsakelig med prosjektledelse, prosjekteringsledelse og datakoordinering. Deres Fagspesialister arbeider i alle faser av geoteknikk, miljø og trafikk. Blant kundene er det svenske Trafikverket, Stockholm fylkeskommune og kommuner, eiendomsselskaper, entreprenører og arkitekter.

En felles fremtid inn mot det svenske markedet

– Vi er overbevist om at Multiconsult blir en trygg og god industriell eier. De er et av de sterkeste selskapene i sin bransje, med en lang og robust historie i Norge. Vi gleder oss nå til en felles fremtid inn mot det svenske markedet, der vi sammen skal videreutvikle Multiconsults skandinaviske satsning. Oppkjøpet gir Iterio økt finansiell styrke og langsiktig stabilitet. Samtidig får vi muligheten til å tilby et bredere tjenestetilbud ut mot våre kunder, sier Jonas Jonsson, administrerende direktør i Iterio AB.

Naturlig utvidelse i skandinavisk satsning

Fra før har Multiconsult-gruppen tilstedeværelse i Sverige gjennom LINK Arkitektur. Multiconsult er dermed på god vei i satsningen om å bli et skandinavisk konsern med et internasjonalt nedslagsfelt.

– Vi er stolte av å kunne ønske Iterio AB velkommen inn i Multiconsult-gruppen. Med sammenfallende verdisyn og bedriftskultur blir de en naturlig utvidelse av vår skandinaviske satsning. De har tung og verdifull kompetanse innenfor geoteknikk, miljø og trafikk og har opparbeidet seg en solid markedsposisjon som vi ser frem til å bygge videre, sier Øyvind Holtedahl, Konserndirektør for Marked, Strategi og Innovasjon i Multiconsult.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen