Svenske Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Svenske Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Det svenske konsulentselskapet Iterio AB er fra 7. mars en del av Multiconsult ASA. Oppkjøpet styrker Multiconsults posisjon og langsiktige satsning inn i det svenske markedet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Iterio AB er konsulenter innen samfunnsplanlegging og -bygging, og jobber hovedsakelig med prosjektledelse, prosjekteringsledelse og datakoordinering. Deres Fagspesialister arbeider i alle faser av geoteknikk, miljø og trafikk. Blant kundene er det svenske Trafikverket, Stockholm fylkeskommune og kommuner, eiendomsselskaper, entreprenører og arkitekter.

En felles fremtid inn mot det svenske markedet

– Vi er overbevist om at Multiconsult blir en trygg og god industriell eier. De er et av de sterkeste selskapene i sin bransje, med en lang og robust historie i Norge. Vi gleder oss nå til en felles fremtid inn mot det svenske markedet, der vi sammen skal videreutvikle Multiconsults skandinaviske satsning. Oppkjøpet gir Iterio økt finansiell styrke og langsiktig stabilitet. Samtidig får vi muligheten til å tilby et bredere tjenestetilbud ut mot våre kunder, sier Jonas Jonsson, administrerende direktør i Iterio AB.

Naturlig utvidelse i skandinavisk satsning

Fra før har Multiconsult-gruppen tilstedeværelse i Sverige gjennom LINK Arkitektur. Multiconsult er dermed på god vei i satsningen om å bli et skandinavisk konsern med et internasjonalt nedslagsfelt.

– Vi er stolte av å kunne ønske Iterio AB velkommen inn i Multiconsult-gruppen. Med sammenfallende verdisyn og bedriftskultur blir de en naturlig utvidelse av vår skandinaviske satsning. De har tung og verdifull kompetanse innenfor geoteknikk, miljø og trafikk og har opparbeidet seg en solid markedsposisjon som vi ser frem til å bygge videre, sier Øyvind Holtedahl, Konserndirektør for Marked, Strategi og Innovasjon i Multiconsult.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen