Sveitsere elektrifiserer gruveindustrien
(Foto: Andreas Sutter / eMining)

Sveitsere elektrifiserer gruveindustrien

I Sveits har man bygget verdens største elektriske kjøretøy. Den 110 tonn tunge e-dumperen går i et steinbrudd og med regenerativ bremsing skal den produsere overskuddsstrøm til nettet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sveitsiske eMining AG har tatt utgangspunktet i en Komatsu 605 HD med egenvekt på 45 tonn og en lastekapasitet på 65 tonn. De plukket dumperen fra hverandre og skiftet ut dieselmotoren med en synkron elektromotor med ytelse på 590 kW (800 hk) og et dreiemoment på enorme 9500 Nm.

Lader i nedoverbakke

I steinbruddet La Tscharner i Biel i Sveits har Ciments Vigier SA satt eDumper i drift i stedet for en tilsvarende dieseldrevet modell. Per år bruker en typisk dumper 50 000 – 100 000 liter diesel og slipper ut mellom 130 og 260 tonn CO2. Her er det mye å spare.

Tre verdensrekorder:

Den nye anleggsmaskinen fra sveits setter tre nye verdensrekorder:

  • E-dumperen er det største og sterkeste el-bilen som er bygget
  • Det er den største batteripakken som er satt inn i et el-drevet kjøretøy
  • Aldri før har et enkelt kjøretøy kunne spare en slik mengde CO2

For at e-dumperen skal kunne takle stigninger opp mot 13 % har de satt inn en massiv batteripakke på 4,5 tonn. Ved å bruke 1440 prismatiske NMC-celler (nikkel-mangan-kobolt) får motoren en ytelse på 700 kWh.

– Vi har hatt en testperiode på tre måneder med justeringer og optimaliseringer. E-dumperen går nå i sin andre testperiode som varer 12 måneder. Med de resultatene vi har fått så langt kan vi slå fast at konseptet fungerer og vi er i gang med å planlegge bygging av neste el-dumper, sier Andreas Sutter i eMining AG.

Det var trangt i tunnelen, og lasteplanet måtte monteres på oversiden. Foto: Andreas Sutter / eMining

Et interessant aspekt ved å elektrifisere anleggstrucker er at de ofte brukes til å frakte masse opp og ned gruvesjakter. Mens dieseltrucken sluker drivstoff også når de kjører nedover, så kan elektriske kjøretøy med regenerative bremsing faktisk produsere energi på sin vei ned i gruven.

Sutter, som er en av prosjektlederne, er godt fornøyd med resultatene.

– I forhold til estimatene yter den bedre på mange områder. Den laster litt mer og kan kjøre enda litt brattere enn vi forventet, sier han.

Skal produsere overskuddsstrøm

I steinbruddet kjører e-dumperen rundt tjue ganger per dag ca. 60 tonn masse til et dypereliggende transportbånd. Her kan e-dumperen på vei ned produsere mer strøm enn den bruker for å kjøre tom oppover. Hver dag kan det anslagsvis gi et overskudd på ca. 200 kWt, noe operatøren kan levere til strømnettet.

– I La Tscharner kjører den også noe oppover med last. Derfor har vi ennå ikke klart å produsere overskuddskraft, men det skal vi løse, sier Sutter.

Med de resultatene vi har fått så langt kan vi slå fast at konseptet fungerer.

- Andreas Sutter

E-dumperen lades om natten, og med én times ekstra lading midt på dagen kan den gå en full arbeidsdag med dagen batteripakke. Ciments Vigier har installert to ladestasjoner på 100 kW hver.

– Anleggsektoren har en viktig rolle og er en av de viktigste bidragsyterne for nå målet om reduksjon av norske utslipp av klimagasser som er beskrevet i Kilmaforliket 2012, sier adm. dir. Kari Sandberg i EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Batteripakken består av 1440 NMC-celler og veier 4500 kg. Foto:  Andreas Sutter / eMining)

EBA ønsker å være en pådriver for mer miljøvennlig anleggsdrift, men Sandberg tror at det tar noen år før man kan stille krav om at alle anleggsmaskiner skal være utslippsfire.

– Nå har utviklingen for mer miljøvennlige byggeplasser går veldig fort, det har sammenheng med at byggherrer stiller krav. Når entreprenører og rådgivere samarbeider kommer de frem til gode løsninger, sier Sandberg.

Komatsu ønsker per i dag ikke å bygge elektriske dumpere selv, men selskapet vil være delaktig i prosessen. Sutter ønsker nå at de kan få en dumper fra Japan – uten dieselmotor.

– Det ville lette byggingen for oss. Den elektriske modellen skal ha litt annen konfigurering enn de dieseldrevne, sier Sutter

Fakta:

Sementprodusenten Ciments Vigier SA, som benytter anleggsmaskinen, finansierer prosjektet. E-dumperen er bygget av Kuhn Schweiz AG, som forhandler Komatsu i Europa. Batteripakken er spesielt utviklet av Lithium Storage GmbH. Det enorme batteriet er levert av kinesiske Shenzen Westart, og batteristyringssystemet er utviklet av sveitsiske Esoro.

Kuhn og Lithium Storage har for prosjektet stiftet eMining AG. Under den internasjonale fagmessen for mobilitet ble selskapet tildelt eMove360°-award i klassen elektriske kjøretøy.

 

Til toppen