Svak oppgang i flytrafikken

Svak oppgang i flytrafikken

Flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gikk svakt opp i mai, sammenlignet med samme måned i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Innlandstrafikken gikk ned med 1,4 prosent, mens utlandstrafikken gikk opp med litt over tre prosent. I sum ga dette en svak oppgang på 0,1 prosent i mai. Så langt i år har flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gått ned med 1,4 prosent.

[factbox id="1"]

Oslo Lufthavn var den eneste av Avinors større lufthavner som kunne vise til trafikkvekst i mai - på 2,7 prosent, mens Bergen lufthavn hadde en nedgang på 0,5 prosent, Stavanger lufthavn på 5,7 prosent og Trondheim lufthavn 3,4 prosent.

Antall flybevegelser til og fra Avinors lufthavner gikk ned med over 6 prosent i mai.

Så langt i år har 19 240 175 passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner.

Til toppen