Svak nedgang i flytrafikken i 2015

Svak nedgang i flytrafikken i 2015

I sum reiste 50 023 416 passasjerer til eller fra en av Avinors 46 lufthavner i året som gikk. Dette er en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Avinor antar at trafikktallene for 2016 vil være nokså like i år som i fjor, med mulighet for en liten økning. Dette avhenger selvsagt at den generelle markedssituasjonen, og vil også bli påvirket av en eventuell ny avgift. Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet, forteller konsernsjef i Avinor,
Dag Falk-Petersen.

[factbox id="1"]

Utflating som forventet

- Norsk luftfart har ikke opplevd trafikknedgang siden 2009, den gang som konsekvens av finanskrisen. Vi har imidlertid vært klar over at den dels kraftige trafikkveksten vi har hatt de siste årene måtte flate ut på et tidspunkt, så vi er godt forberedt på dette, sier Falk-Petersen.

Han legger til at kapasitetsøkende tiltak som utbyggingen ved blant annet Oslo Lufthavn, Bergen lufthavn Flesland og Stavanger lufthavn Sola, vil føre til en positiv trafikkutvikling, mest sannsynlig fra 2017.

Trafikknedgang på innlandsruter - utland fortsetter å øke

Trafikken på innland gikk i 2015 ned med 1 prosent, mens utlandstrafikken fortsatte å øke og steg med 1,5 prosent sammenlignet med året før.

- Når det gjelder utlandstrafikken ser vi en økning i passasjerer fra Storbritannia og USA. Det er økt interesse for Norge som destinasjon for fritidsreiser, forklarer Falk-Petersen.

Antall passasjerer som reiste med charter gikk ned med hele 11,8 prosent sammenlignet med 2014, og offshorerelatert trafikk hadde en nedgang på 11,7 prosent.

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen