Svak nedgang i flytrafikken i 2015

Svak nedgang i flytrafikken i 2015

I sum reiste 50 023 416 passasjerer til eller fra en av Avinors 46 lufthavner i året som gikk. Dette er en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med fjoråret.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Avinor antar at trafikktallene for 2016 vil være nokså like i år som i fjor, med mulighet for en liten økning. Dette avhenger selvsagt at den generelle markedssituasjonen, og vil også bli påvirket av en eventuell ny avgift. Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet, forteller konsernsjef i Avinor,
Dag Falk-Petersen.

[factbox id="1"]

Utflating som forventet

- Norsk luftfart har ikke opplevd trafikknedgang siden 2009, den gang som konsekvens av finanskrisen. Vi har imidlertid vært klar over at den dels kraftige trafikkveksten vi har hatt de siste årene måtte flate ut på et tidspunkt, så vi er godt forberedt på dette, sier Falk-Petersen.

Han legger til at kapasitetsøkende tiltak som utbyggingen ved blant annet Oslo Lufthavn, Bergen lufthavn Flesland og Stavanger lufthavn Sola, vil føre til en positiv trafikkutvikling, mest sannsynlig fra 2017.

Trafikknedgang på innlandsruter - utland fortsetter å øke

Trafikken på innland gikk i 2015 ned med 1 prosent, mens utlandstrafikken fortsatte å øke og steg med 1,5 prosent sammenlignet med året før.

- Når det gjelder utlandstrafikken ser vi en økning i passasjerer fra Storbritannia og USA. Det er økt interesse for Norge som destinasjon for fritidsreiser, forklarer Falk-Petersen.

Antall passasjerer som reiste med charter gikk ned med hele 11,8 prosent sammenlignet med 2014, og offshorerelatert trafikk hadde en nedgang på 11,7 prosent.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen