Styrt boring av 800 meter ledninger

Styrt boring av 800 meter ledninger

800 meter ledning skal de neste månedene bores ned i bakken på Strømsø istedenfor ved ordinær grøftegraving.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidene skjer i samband med utvidelsen av fv. 282 Bj. Bjørnsons gate fra to til fire felt på strekningen Tamburgata-Telthusgata.

Pågående boring gjelder vannledning. De to neste etappene gjelder overvannsledninger.

KRP revival

Teknologien med bore rør ned i bakken uten graving har vært kjent og brukt i noen tiår allerede, men måten det gjøres på utvikles og forbedres stadig.

Først kjent i Drammen ble dette i perioden med den store kloakkrammeplanen(KRP) fra 1985 til 1993. Da ble teknologien kalt rørpressing.

To tre meter dypt uten grøfter

–Styrt boring som vi kaller det i dag er i prinsippet nesten det samme som Drammen brukte for 20-30 år siden da kloakken i byen ble renset, forteller Thomas Gienke i Statens vegvesen.

Denne sommeren og utover høsten skal det nå bores rundt 800 meter med «minitunneler» i grunnen om lag to til tre meter under bakken for vann- og overvannsledninger.

Første strekk 270 meter

–Nå er vi i gang med det første strekket på omlag 270 meter parallelt med Bjørnstjerne Bjørnsons gate på sørsiden av fv. 282 fra Mallingata til litt forbi Strømsø senter, forteller Thomas Gienke.

Senere i år skal tilsvarende boring skje både i Knoffs gate parallelt med Bj. Bjørnsons gate retning Telthusgata og langs Telthusgata ut mot fjorden.

–De første meterne som er boret denne uka tyder på at dette kommer til å fungere greit, sier Gienke. Men han og entreprenøren er oppmerksom på at grunnforholdene varierer noe, og at det ikke er sikkert at resten av framdriften vil gå like uproblematisk som nå i starten.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen