Styrt boring av 800 meter ledninger

Styrt boring av 800 meter ledninger

800 meter ledning skal de neste månedene bores ned i bakken på Strømsø istedenfor ved ordinær grøftegraving.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidene skjer i samband med utvidelsen av fv. 282 Bj. Bjørnsons gate fra to til fire felt på strekningen Tamburgata-Telthusgata.

Pågående boring gjelder vannledning. De to neste etappene gjelder overvannsledninger.

KRP revival

Teknologien med bore rør ned i bakken uten graving har vært kjent og brukt i noen tiår allerede, men måten det gjøres på utvikles og forbedres stadig.

Først kjent i Drammen ble dette i perioden med den store kloakkrammeplanen(KRP) fra 1985 til 1993. Da ble teknologien kalt rørpressing.

To tre meter dypt uten grøfter

–Styrt boring som vi kaller det i dag er i prinsippet nesten det samme som Drammen brukte for 20-30 år siden da kloakken i byen ble renset, forteller Thomas Gienke i Statens vegvesen.

Denne sommeren og utover høsten skal det nå bores rundt 800 meter med «minitunneler» i grunnen om lag to til tre meter under bakken for vann- og overvannsledninger.

Første strekk 270 meter

–Nå er vi i gang med det første strekket på omlag 270 meter parallelt med Bjørnstjerne Bjørnsons gate på sørsiden av fv. 282 fra Mallingata til litt forbi Strømsø senter, forteller Thomas Gienke.

Senere i år skal tilsvarende boring skje både i Knoffs gate parallelt med Bj. Bjørnsons gate retning Telthusgata og langs Telthusgata ut mot fjorden.

–De første meterne som er boret denne uka tyder på at dette kommer til å fungere greit, sier Gienke. Men han og entreprenøren er oppmerksom på at grunnforholdene varierer noe, og at det ikke er sikkert at resten av framdriften vil gå like uproblematisk som nå i starten.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen