Styrket strategisk satsning fra Powel

Styrket strategisk satsning fra Powel

Powel styrker sitt lederteam ytterligere med ansettelsen av Geir Nysetvold i rollen som leder av Strategi og R&D. Nysetvold kommer til Powel fra Enova, hvor han de siste årene har jobbet som strategi- og kommunikasjonsdirektør.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hans ansvarsområder i Powel vil omfatte strategiutvikling, forskning og utvikling, og «lange penger» til Powel.

Nysetvold studerte i sin tid kybernetikk, eller styring av tekniske systemer i bevegelse. Denne tankegangen om at bevegelse skaper utvikling har han tatt med seg gjennom et arbeidsliv som også har omfattet bygging av en ny Freia sjokoladefabrikk, et stint på SINTEF og 17 år innen finanssektoren. Etter åtte år i Enova er han klar for nye utfordringer i Powel.

En innovasjonreise

- Tiden i Enova var en spennende reise med veldig sterk utvikling av organisasjonen, og denne rollen i Powel er en fortsettelse av den reisen for meg, sier Nysetvold. Mens Enova stimulerer til energiinnovasjon er jo Powel en aktør som leverer både innovasjon og teknologi til kundene, og for meg er denne rollen en mulighet til å jobbe midt oppe i teknologiutviklingen.

Samfunnsutvikling, internasjonalisering og bærekraftighet er alle viktige områder for Powel sine løsninger. Rask teknologiutvikling og skiftende fokus innen flere bransjer betyr spennende tider og mange muligheter både for Powel og andre leverandører av IT-løsninger.

Det viktige nå er at vi tegner et kart over veien, og bestemmer oss for å følge ruta

- For Powel ligger det mange muligheter fremfor oss innenfor flere områder, enten det er Water (VA), generell infrastruktur eller kraftproduksjon, mener Nysetvold. Det viktige nå er at vi tegner et kart over veien, og bestemmer oss for å følge ruta. Vi skal være klare på hva målene våre er og hvordan vi når dem.

- Kortene deles jo litt ut på nytt i mange markeder, sier han. I energisektoren for eksempel, er situasjonene for kraftselskaper blitt ganske annerledes i løpet av få år. Utviklingen stopper ikke der, nye muligheter dukker opp og det er viktig at man drar i rett retning og er med på løpet. Dette synes jeg er kjempespennende!

Utfordringer og muligheter på mange områder

Powels Strategi og R&D avdeling jobber ut fra et helhetlig perspektiv, både på tvers av og sammen med de forskjellige forretningsområdene. De har det overordnede ansvaret for store prosjekter, eksempelvis Powel Water programmet som tidligere i år mottok 15 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge.

Jeg er opptatt av at vi realiserer det vi snakker om

Nysetvold var på plass i sin nye stilling tidligere denne måneden. I tillegg til vann ser han allerede på nye muligheter for Powel å bidra til bærekraftig utvikling og nyskapning innen områdene nett og fornybar energi.

- Jeg er opptatt av at vi realiserer det vi snakker om. Tempoet i endringene økes og det gjelder å være på plass når ting skjer. Vi har mye å være stolte av i Powel, selskapet har fått til mye, og det er mange muligheter fremover. For meg er dette drømmeoppdraget, og jeg gleder meg til å se hva vi kan få til, avslutter han.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen