Styrker seg innen energi og kraftoverføring

Styrker seg innen energi og kraftoverføring

Norconsult og ARA Engineering slår seg sammen for å styrke posisjonen innen energi- og kraftoverføringsmarkedet. Dette skjer etter lengre tids godt samarbeid.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

− Med kjøpet av ARA Engineering tilfører vi Norconsult solid kompetanse på høyspenningsteknikk. Vi gleder oss til å få ARAs medarbeidere med på laget, slik at vi i fellesskap kan bygge opp sterke kompetansemiljøer innen høyspenningsteknikk i Norconsult i Skandinavia og internasjonalt. Dette vil komme våre kunder til gode i form av et enda sterkere, tverrfaglig tjenestetilbud, sier Egil Gossé, konserndirektør for Skandinavia i Norconsult.

Et solid miljø innen kraftoverføringstjenester

ARA Engineering leverer tjenester innen høyspenningsteknikk, som omfatter kraftledninger, kabelanlegg og transformatorstasjoner. Selskapet består av ca. 25 medarbeidere, og hovedkontoret ligger i Kopavogur på Island. ARA Engineering har i tillegg heleide datterselskap i Chrzanow i Polen og i Oslo. Med overtakelsen av ARA Engineering er Norconsult nå også representert på Island og i Polen.

− I ARA Engineering har vi bygget opp et solid miljø innen kraftoverføringstjenester, med et globalt geografisk nedslagsfelt. Det passer meget godt med Norconsults lange tradisjoner for internasjonal tilstedeværelse. Våre to selskap er en god match også når det gjelder verdigrunnlag, og vi ser frem til å bli en del av Norconsultkonsernet, sier Árni Björn Jónasson, CEO i ARA Engineering.

En integrert del av Norconsult fra 1. juli

Norconsult er Norges ledende tverrfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet har 3 250 ansatte fordelt på 91 kontorer i Norge og internasjonalt. Samtlige ansatte i ARA Engineering vil fortsette i sine stillinger når selskapet fra 1. juli viderefører sin virksomhet som en integrert del av Norconsult.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen