En omfattende utbygging av Ekebergbanen sto ferdig i 2017.
En omfattende utbygging av Ekebergbanen sto ferdig i 2017. (Foto: Sporveien)

Styrker byggherremiljøet i Sporveien

Sporveien står overfor en periode der entrepriser i milliardklassen skal utlyses. Nylig samlet Sporveiens nye utbyggingssjef, Hanna Rachel Broch, 80 prosjektmedarbeidere til «Utbyggingsdagen 2018» for å styrke eget byggherremiljø.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi er i en spennende tid med mange store og omfangsrike prosjekter foran oss, sier Broch.

– Sporveien har allerede et sterkt byggherremiljø med mange dyktige mennesker, men det blir ekstra viktig å legge vekt på kompetansebygging og utvikling for å imøtekomme prosjektene på best mulig måte.

Sporveien håndterer i 2018 et investeringsbudsjett på anslagsvis to milliarder kroner og opplever økt investeringsvilje som følge av befolkningsveksten. Utbyggingssjefen forteller at Sporveien ruster seg for å kunne tilby økt kapasitet og mer kollektivtrafikk for pengene.

– Akkurat nå er vi i en fase hvor vi planlegger mange av prosjektene og kommer til å invitere til et leverandørmøte etter sommeren for å informere om kontraktene som kommer, sier Broch.

Infrastrukturprosjekter

Hanna Rachel Broch begynte i stillingen som utbyggingssjef i Sporveien 1. januar 2018. Foto: Sporveien

Blant utbyggingsprosjektene er utbygging av Holtet trikkebase og Grefsen verksted, arbeid med trikkeinfrastruktur, oppussing av T-banestasjonen på Helsfyr, utvikling av infrastruktur og byrom på Majorstuen og omtrent 70 andre infrastrukturprosjekter. Utbyggingsprosjektene henger blant annet sammen med Trikkeprogrammet, som innebærer innkjøp av 87 nye trikker.

– For å være rustet for ta imot nye trikker må infrastruktur utbedres og vi må ha kapasitet til å parkere og vedlikeholde trikkene, sier Broch.

Selv har utbyggingssjefen lagt en tettpakket 100-dagersplan for sine første måneder i Sporveien, og er nå på dag 64.

– Sporveien har 3700 ansatte og jeg har brukt mye tid på å bli kjent med organisasjonen, målsetningene og utfordringene. Vi har et stort samfunnsansvar og det er helt nødvendig å få tilbakemeldinger fra egne ansatte og samarbeidspartnere for å kartlegge og styrke eget byggherremiljø, sier Broch.

Hanna Rachel Broch begynte i stillingen som utbyggingssjef i Sporveien 1. januar 2018. Hun har tidligere over 20 års erfaring som blant annet prosjektdirektør i Sweco og konserndirektør i Skanska.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen