Styringssystem for veibelysning som sparer strøm

Styringssystem for veibelysning som sparer strøm

Strømregningen for å opplyse det norske veinettet når omkring en milliard kroner i året. Det er ikke før de siste par årene at fokus på reduksjon av strømforbruket har kommet på agendaen for alvor, og fortsatt gjøres det ikke nok for å oppnå dette.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det finnes flere løsninger for å redusere strømforbruket langs norske veier. En av disse løsningene er Comlight, et styringssystem for belysning som dimmes når det ikke er trafikanter på veien.

Samferdsel og Infrastruktur dekket denne teknologien tidligere, og har nå tatt opp tråden med Siri Skøien, grunnlegger og administrerende direktør i Comlight. Hun forteller at de klør seg i hodet over tregheten i å ta i bruk innovativ teknologi i Norge.

Nordmenn er for skeptiske

Comlight har i samarbeid med Statens Vegvesen vært i drift på mange veilysanlegg over flere år, og konseptet er langt forbi stadiet hvor det er grunn til skepsis. Likevel opplever Skøien ofte denne mottagelsen i Norge, det landet i Europa som kanskje egner seg best for denne teknologien.

[img id="1"]

- I Norge har vi lange veistrekninger med mye belysning og høyt installert effekt. Til og med motorveiene, og det vi regner som belastede veier, har ofte svært lite trafikk på kvelds- og nattestid, forteller Skøien til Samferdsel & Infrastruktur.

- Likevel opplever jeg at veisektoren generelt er lite fokuserte på miljøteknologi og ofte skeptiske til å tenke nytt. Her er resten av Europa langt mer innovative.

Norske kommuner og beslutningstakere ligger langt etter når det kommer til å ta i bruk miljøvennlig og innovativ teknologi i kampen mot strømregninger og miljømål.

- I dag er det spesielt Sveits og Tyskland som er våre største kunder. Her har de skjønt at dette er den riktige veien å gå. Det er kanskje de høye energiprisene og fokuset på innovasjon her som gjør teknologien attraktiv.

Ønsker konkurranse mellom kommunene

Mens Tyskland og Sveits kjemper om å være først, størst og mest innovativ, går vi nesten i motsatt retning i Norge.

- I Sveits ønsker sluttkunden å vise til publikum at de er innovative og miljøbevisste. Det er prestisje i å være nytenkende. I Norge oppleves dette nesten som omvendt. Det er stor skepsis rundt å være først ut med nye løsninger. Dette påvirker innovasjonen på det norske markedet i stor grad, forteller Skøien.

Nå ønsker hun større konkurranse mellom norske kommuner for å nå viktige miljømål og endre holdningene rundt nye løsninger. Her mener hun kommunene sitter med ansvaret.

- Skal vi skape innovasjon og ha en bærekraftig utvikling må det offentlige handle inn det som er innovativt.

[img id="2"]

Jo flere kokker, jo mere søl. Skøien opplever at for mange involverte parter reduserer fokuset på investeringskostnader over tid.

- Det er ofte veldig mange forskjellige involverte parter gjennom hele prosjekteringen, driftsperioden og livsløpet til løsningen. Da mister vi den langsiktige tenkingen rundt beslutningen, og man ser ikke hva som er økonomisk over lengre tid, sier Skøien.

Store muligheter for utvikling av bruksområder

Comlight ønsker over tid å utvikle programvaren sin for å utnytte seg av flere bruksområder. De ser stort potensiale for smarte veier gjennom å utvikle trafikkmeldinger, varslinger for ulykker og køer, omdirigeringer og annen informasjonsdeling i sine systemer.

- Vi jobber også med å utvikle en nyttig nettløsning hvor kommunene kan logge seg på å hente ut nyttig informasjon fra produktet, annet en ren energibesparelse. Vi ønsker å gjøre mer ut av samme løsning, forklarer Skøien.

Skøien opplever også at flere etterspør løsningen for andre bruksområder. Her dreier det seg i hovedsak om parkeringsplasser, lysløyper, havneområder, hoteller, og ikke minst jernbanestasjoner.

[img id="3"]

- Disse er typisk opplyste stasjoner utendørs, hvor det er svært begrenset med trafikk utenom de travleste tidene på døgnet. Likevel er det ingen tvil om at det er på det store markedet ligger på veinettet.

Markedet løsner

Skøien er klar på at ting er i gang med å skje på det norske markedet, til tross for skepsis. Comlight har flere kommersielle bestillinger fra kommuner og Statens Vegvesen.

Comlight er også del av et stort testprosjekt som Statens Vegvesen kjører i Vestfold. Dette prosjektet vil gjøre viktige føringer for håndboken til Statens Vegvesen og anbefalinger for belysningsordninger i etterkant.

- Vi ser helt klart at det løsner, det er absolutt installasjoner som kommer opp i Norge nå fremover. Nå har Statens Vegvesen gått i bresjen og er veldig fornøyde med teknologien. Dette beroliger kommunene og andre som kanskje ikke sitter på den samme kompetansen, avslutter Skøien til Samferdsel & Infrastruktur.

Til toppen