Strømlinjeformer digital prosjektering for samferdsel

Strømlinjeformer digital prosjektering for samferdsel

Med felles rutiner for hvordan fagene vei, elektro og vann og avløp (VA) skal prosjektere digitalt, vil Hjellnes Consult sikre mer effektive og bedre prosjekter.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

BIM har for alvor satt tredimensjonal prosjektering på dagsordenen – men som det ligger i navnet, handler dette først og fremst om bygninger.

– Samferdsel er foreløpig ikke på samme nivå i digital prosjektering som de tekniske fagene med åpent IFC-format, sier Erik Viggo Nielsen De Santana, konstituert gruppeleder vei i seksjon for infrastruktur og miljø. Seksjonen har derfor opprettet en egen utviklingsgruppe for digitalprosjektering.

– Vi har blant annet laget egne presentasjonsoppsett slik at vi enkelt kan strukturere opp de ulike fagene i Novapoint 19, og har nå fullstendige rutiner for prosjektering, forklarer De Santana.

[img id="1"]

Mer smidig samhandling

Hjellnes Consult har som mål at alle nye prosjekter skal bruke denne nyeste versjonen av Novapoint.

– Vi ser nytten av hva den kan tilby – spesielt 3D-vinduet der vi direkte ser hva vi prosjekterer. Dette gjør at samhandlingen går mye mer smidig, poengterer De Santana.

Hjellnes Consult har vært tidlig ute med å bruke ny programvare, og legger vekt på å dra nytte av nye funksjoner.

– Vi har brukt Novapoint 19 mer eller mindre siden det ble sluppet sent i 2012. I dag startes alle nye prosjekter opp i NP 19. Vi har hele veien vært opptatt av å jobbe med rutiner for å sikre god arbeidsflyt og godt grunnlag for opplæring. Våre rutiner er nå på et så høyt nivå at vi kan utnytte programmet fullt ut og jobbe på smartest mulig måte, sier De Santana.

Følger med

Selv om selskapet har satset mye på Novapoint, følger de også med på konkurrerende programmer.

– Vi vil til enhver tid bruke de programmene som gir oss og kundene best mulig utbytte. Derfor har vi også god kompetanse på Infraworks, som vi også bruker i våre tverrfaglige prosjekter, utdyper De Santana.

[img id="2"]

DAK-gruppa drar også veksler på kompetanse hos de tekniske fagene i Hjellnes Consult.

– Sammen med Harald Yggeseth som leder BIM-utvikling ser vi nærmere på hvordan vi skal samhandle med de tekniske fagene. Vi ruster oss opp med det som finnes av programvare. Når vi får noe tilsvarende Solibri for våre fag, skal vi være med på utviklingen, lover De Santana.

Raskere og bedre

Enn så lenge gjelder det å utnytte tilgjengelig programvare mest mulig effektivt gjennom stramme kjøreregler. De tar hensyn til alle funksjonene som nå finnes i Novapoint 19.

– Vi har basert oss på erfaringer fra både små enkelt prosjekter og store, tverrfaglige prosjekter for å finne de smarteste måtene å jobbe på. Målet er å jobbe raskere – og på samme måte. Rutinene er også tilpasset vårt system for kvalitetskontroll, så vi tror på bedre prosjekter for både oss og kundene våre, sier De Santana.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen