Strømforsyner og bidrar til nøytronteknologi

Strømforsyner og bidrar til nøytronteknologi

ABB skal levere en komplett kraftfordelingsstasjon til forskningssenteret European Spallation Source (ESS) som bygges i Lund i Sverige. Senteret vil bli et verdensledende anlegg på materialforskning med nøytroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nøytronteknologi

Nøytronteknologi er et meget viktig verktøy for utviklingen av industriprodukter og forbruksvarer globalt. På det nye forskningssenteret vil forskerne studere og utvikle materialer til bruk i en rekke bransjer som produksjon, medisin, luftfart, plastikk, informasjonsteknologi og bioteknologi.

- ABB-teknologier vil spille en nøkkelrolle for å sikre optimal strømforsyning, som stiller ekstremt høye krav til kvalitet og stabilitet. Vi er også stolte over å støtte forskningssenterets bærekraftsvisjon gjennom å redusere miljøpåvirkningen til et minimum, sier Claes Rytoft, senior visepresident og leder for Corporate Research i ABB-konsernet.

ABB skal forsyne anlegget

ABB har ansvaret for prosjektgjennomføring av både 20 kilovolt- og 400 volt-nettet som forsyner anlegget. Det inkluderer design, leveranse, installasjon og igangkjøring av hoved- og distribusjonsnettstasjonene. Leveransen dekker også mellomspenningstavler, tørre transformatorer og ABBs MicroSCADA-system, som vil overvåke anlegget i sanntid og hjelpe operatørene til å ta riktige valg ved eventuelle problemer. Nettstasjonene har blitt designet for maksimal sikkerhet og pålitelighet.

[img id="1"]

Bærekraftsvisjon

For å støtte forskningssenterets bærekraftsvisjon skal ABB levere mellomspenningstavler med en mer miljøvennlig gassblanding enn SF6-gassen som normalt benyttes. Transformatorene er uten olje, og det vil benyttes halogenfrie kabler mellom de elektriske tavlene. Kommunikasjonen mellom utstyret baseres på den åpne Ethernet-standarden IEC 61850, som reduserer kabelmengden og materialforbruket til et minimum.

- Det er viktig å designe anlegget slik at kraftsystemet opererer optimalt og uten forstyrrelser av noe slag. Derfor har vi stilt ekstreme høye krav til utstyret som skal levere kraft både når det gjelder kvalitet og stabilitet, sier Kent Hedin, leder for konvensjonelle anlegg hos European Spallation Source.

- Dette er et utfordrende oppdrag, og kraftforsyningen er en kritisk del. Med ABB som partner har vi en komplett leverandør av hele systemet, og vi ser fram til samarbeidet, forteller Dan-Magnus Sköld, prosjektdirektør hos Skanska, entreprenøren som bygger forskningssenteret.

Et europeisk partnerskap

ESS er et europeisk partnerskap. Visjonen er å bli verdens første bærekraftige forskningssenter, og ABBs kraftløsning utgjør en integrert del. Forskningssenteret får 400-500 ansatte når det er i full sving og rundt 3000 gjesteforskere hvert år. De første nøytronene skal produseres i 2019.

Produksjon av nøytroner

Spallation er prosessen for produksjon av nøytroner ved hjelp av en partikkelakselerator og et mål, eller "skyteskive", i tungmetall, i dette tilfellet Wolfram. Forskerne kan bruke nøytroner for å studere ulike materialer og lære mer om deres sammensetning og hvordan de virker. ESS skal lage nøytronstråler som er opptil 100 ganger lysere enn eksisterende nøytronkilder. Dermed kan forskerne se og forstå hvordan grunnleggende atomstrukturer og krefter utvikler seg over tid, noe som ikke er mulig i eksisterende anlegg.

ESS vil gi forskerne et “supermikroskop” som radikalt vil forbedre mulighetene til å utvikle nye materialer.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen