Stressende arbeidsplasser i Norden

Stressende arbeidsplasser i Norden

Sju av ti nordboere har det gøy på jobben hver dag, og et flertall sier at de fleste jobbrelaterte ideene oppstår i samtaler med kolleger. Men mer enn halvparten er stresset, spesielt svenskene, og bare tre av ti mener at arbeidsplassen deres er utformet for å støtte kommunikasjon og kreativitet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det fremgår av en undersøkelse som NCC har latt analyseselskapet United Minds gjennomføre blant 4000 arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Å jobbe hjemme

– Å jobbe hjemmefra holdes ofte opp som den lysende stjernen som skal løse gåten om livet, øke produktiviteten og forbedre livskvaliteten vår. Det er fordeler med å jobbe hjemme, f.eks. er det bra fra et miljøperspektiv å kunne kutte ned på reiser til og fra jobb, sier Manne Aronsson, Administrerende direktør i NCC Property Development AS.

Det man derimot sjelden snakker om er hva en utbredelse av hjemmearbeid kan koste i form av redusert kreativitet og fellesskap. Dette er avgjørende med tanke på hvor viktig samtaler med kolleger viser seg å være for å komme opp med kreative ideer.

Nordboere ikke kreative

Nordboerne er ikke mest kreative verken i møterom eller når de trener, men når de snakker med kolleger. Hele 54 prosent oppgir at de fleste jobbrelaterte ideene oppstår i spontane møter med kolleger.

Bransjene som i det siste har blitt nesten synonyme med de nordiske landene er preget av analyse, innovasjon og kreativitet. De driver ofte den tekniske og økonomiske utviklingen, og de tiltrekker seg både talent og kapital.

– Undersøkelsen viser at kontoret er et viktig sted for den ideskapingen som kreves i denne type organisasjoner og at møtet mellom kolleger er både viktig og ønskelig, sier Manne Aronsson.

Ønsker nye lokaler

Han opplever at stadig flere kunder i møter ønsker lokaler som nettopp skaper innovasjon og samarbeid. Flere oppgir også at de ønsker nye lokaler for å være attraktive i arbeidsmarkedet.

40 prosent oppgir i undersøkelsen at det de ville satt mest pris på i sitt arbeidsmiljø er å enkelt kunne kommunisere med kolleger – det verdsettes høyere enn stille arbeidsrom, lavere støynivå, treningsmuligheter eller til og med fleksible arbeidsoppgaver.

– Bedriftsledere må utforme kontorlokalene sine på en måte som fremmer de ansattes helse, samtidig som det tar virksomhetens og de ansattes kreativitet til nye nivåer, sier Manne Aronsson.

Undersøkelsen om folks syn på deres arbeidsplasser ble utført av United Minds i november 2015 blant 4044 personer i Sverige, Norge, Danmark og Finland, som enten er ansatte eller driver sine egne bedrifter.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen