Streik mot Jernbanereform

Streik mot Jernbanereform

Alle tog og flytog blir stående i tre timer mandag når jernbaneansatte går til politisk streik. I Oslo blir det satt inn ekstra flybusser hvis pågangen av rammede passasjerer blir for stor, skriver NRK.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er medlemmene i Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund som går til politisk streik. Bakgrunnen er regjeringens forslag til Jernbanereform, som behandles i Stortinget samme dag.

På grunn av regjeringens forslag til Jernbanereform, oppfordrer fagorganisasjonene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund sine medlemmer til å delta i en politisk markering mandag 15. juni, mellom klokken 10.00 og klokken 13.00. Under stansen blir det heller ikke kjørt alternativ transport, skriver NSB på sine nettsider.

Tog som er underveis på dette tidspunktet vil stanse på nærmeste stasjon og vente til streiken avsluttes klokken 13.00. Kunder som har kjøpt billetter til disse togene, og som ikke ønsker å benytte billettene, kan få disse refundert.

Stortinget skal 15. juni vedta den største endringen av norsk jernbane på 100 år etter kun én måneds behandlingstid. Det skal gjøres et hastevedtak uten konsekvensutredning, uten risikoanalyse og uten å lytte til de jernbaneansatte. Representantskapet i Norsk Lokomotivmannsforbund oppfatter regjeringens forslag til jernbanereform som en blankofullmakt til å eksperimentere med jernbanens framtid, sier Norsk Lokomotivmannsforbund på sine nettsider.

Jernbanereformen er først og fremst en tilrettelegging for konkurranse og privatisering av en offentlig tjeneste som betales over skatteseddelen. Konkurransen vil stå om de offentlige kjøpene og om eneretten til å trafikkere utvalgte banestrekninger, ikke om kundene. Utenlandske togselskap og private eiere vil få overskuddet fra statens investeringer, i stedet for at overskudd kan gå tilbake til vedlikehold av skinner og signaler, skriver Norsk Lokomotivmannsforbund.

Konkurranse vil gjøre drift av persontrafikken dyrere fordi stordriftsfordeler går tapt og kostnader til administrasjon og byråkrati vil øke. Ikke minst vil et anbudsregime bli svært kostnadskrevende for norske skattebetalere, skriver Norsk Lokomotivmannsforbund.

Til toppen