Strakstiltak på Aunfjellet

Strakstiltak på Aunfjellet

I går startet sikringen av fjellskjæringen på fv. 2 over Aunfjellet i Harstad kommune, hvor det gikk et skred den 17. juli.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er et nødvendig strakstiltak for å sikre dette området. Vi skal bolte fast flere store steinblokker og sette opp et wire-nett, som skal ta unna for steinsprang, forteller Ilze Krolmane, fungerende seksjonsleder i Statens vegvesen, Midtre Hålogaland.

Vegen ble holdt stengt i nærmere to døgn etter skredet. Det har også vært flere mindre nedfall av stein gjennom 2016.

Gjennomslipp av trafikk hver time

Arbeidet starter altså førstkommende onsdag og vil pågå frem til månedsskiftet. Det jobbes mandag til lørdag hver uke, fra syv om morgenen til klokken 18 på ettermiddagen.

Mens arbeidet pågår er vegen stengt. Det blir manuell dirigering og gjennomslipp av trafikk hvert siste kvarter av hver time.

Det er Visinor Fjell Nord AS som gjør jobben. Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Troms fylkeskommune.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen