Strakstiltak på Aunfjellet

Strakstiltak på Aunfjellet

I går startet sikringen av fjellskjæringen på fv. 2 over Aunfjellet i Harstad kommune, hvor det gikk et skred den 17. juli.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er et nødvendig strakstiltak for å sikre dette området. Vi skal bolte fast flere store steinblokker og sette opp et wire-nett, som skal ta unna for steinsprang, forteller Ilze Krolmane, fungerende seksjonsleder i Statens vegvesen, Midtre Hålogaland.

Vegen ble holdt stengt i nærmere to døgn etter skredet. Det har også vært flere mindre nedfall av stein gjennom 2016.

Gjennomslipp av trafikk hver time

Arbeidet starter altså førstkommende onsdag og vil pågå frem til månedsskiftet. Det jobbes mandag til lørdag hver uke, fra syv om morgenen til klokken 18 på ettermiddagen.

Mens arbeidet pågår er vegen stengt. Det blir manuell dirigering og gjennomslipp av trafikk hvert siste kvarter av hver time.

Det er Visinor Fjell Nord AS som gjør jobben. Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Troms fylkeskommune.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen