Straks klart på strekningen fra Sandvika til Lysaker

Straks klart på strekningen fra Sandvika til Lysaker

Det er nå straks klart for trafikkstart på strekningen Sandvika – Lysaker på Drammenbanen. Banen har vært stengt for ombygging av stasjoner, nytt signalanlegg og bygging av nytt vendeanlegg siden april 2013.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Strekningen fra Sandvika til Lysaker på Drammenbanen er sju kilometer lang. Da den nye Bærumstunnelen åpnet i 2011, ble det også mulig å gjennomføre tiltak for økt kapasitet i Osloområdet på den gamle strekningen. Det ble bestemt å bygge vendeanlegg for lokaltog østfra på Høvik stasjon for at flere tog skal kunne betjene Lysaker med sine over 25.000 arbeidsplasser i nærområdet.

To nye stasjoner

[img id="1"]

Høvik stasjon hadde tidligere midtstilt plattform, og har nå fått sidestilte 220 meter lange plattformer. Det er etablert tre vende- og hensettingsspor med innkjøring fra øst. Alle de tre vende-og hensettingssporene har sporstoppere. Spor 4 og 5 vil i tillegg ha sporsperre. Det er bygget tre tekniske hus, det er etablert innfartsparkering på sørsiden av stasjonen, samt sykkelparkering. Fra vegbrua er det bygget to trapp- og heishus til plattformene.

Stabekk stasjon er totalt fornyet. Her er det bygget ny mellomplattform og kulvert med nye adkomster fra Stabekk sentrum på nordsiden av sporene, og fra parkeringsplassene på sydsiden. Det er bygget nytt tak til plattformene og installert heis. Både Høvik og Stabekk er universelt utformet og de nye plattformene er bygget med vannbåren varme for snøsmelting. Varmen hentes fra varmepumpe som har energibrønner boret ned under parkeringsarealene. Store deler av strekningen har også fått nytt spor og det er foretatt utskifting av massen under sporene og fornyet kontaktledningsanlegg.

Anleggstyper

[img id="2"]

For togtrafikken vil det bli noen endringer i signalplasseringer for Høvik og på Stabekk og Lysaker. Tidligere har det vært signalanlegg av typen NSI-63 på strekningen, dette blir nå erstattet av et Thales-anlegg. Anlegget får grensesnitt mot Lysaker og Sandvika stasjoner som har signalanlegg fra Siemens. Grensesnittene løses ved å bruke ved å bruke et eget grensesnitt-system som overfører signalinformasjonen mellom systemene. Det nye signalsystemet inkluderer sikringsanlegg, signaler, sporveksler, akseltellere og F-ATC.

Krevende

Signalanlegget på strekningen er levert av Thales.

- Det har vært en svært tidkrevende prosess med utvikling og testing av anleggstypen som er ny i Norge. Høvik er det første anlegget som går i drift av denne anleggstypen, forteller prosjektleder Knut Erik Gudem. - En krevende oppgave som har medført forsinkelser i prosjektet, legger han til.

[img id="3"]

Det nye anlegget på denne sju kilometer lange strekningen har omfattende grensesnitt mot en annen type signalanlegg i både vest mot Sandvika og i øst mot Lysaker.

Det er dermed nær en totalt fornyet bane som nå straks er klar for trafikk. Rutegående togtrafikk som skal stoppe ved Stabekk, Høvik og Blommenholm gjenopptas fra ruteskiftet 13.desember. Prognosen for totalkostnad for hele anlegget på Høvik, Stabekk og Drammenbanen er 713 millioner kroner.

Togtrafikk om kort tid

Prosjektet har mottatt tillatelse til å ta i bruk hensettingsprosjektet Høvik stasjon, fra Statens jernbanetilsyn, hvilket også omfatter signalanlegget på stekningen Lysaker-Sandvika. Fra uke 46 vil det bli kjørt tog på strekningen slik at operatørene skal få gjort seg kjent med det nye anlegget.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen