Prosjektledelsen fra Nye Veier og BetonmastHæhre.
Prosjektledelsen fra Nye Veier og BetonmastHæhre. (Foto: Nye Veier / Imi Vegge)

Støyutsatt nabo fikk æren av å skyte gjennomslagssalven

Onsdag 11.april markerte Nye Veier og BetonmastHæhre sprengning av siste salve og gjennomslag i prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler. Det var en støyutsatt nabo som fikk æren av å skyte gjennomslagssalven.

  • tunnel
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Viktig milepæl i prosjekt E18 Kjørholt og Bamble tunneler

– Vi har nådd en viktig milepæl i prosjektet der Nye Veier er byggherre for rehabilitering av eksisterende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Tunnel- og sprengningsarbeidene har skjedd uten alvorlige hendelser i tunnelanlegget noe vi er veldig fornøyde med. Det er et krevende prosjekt med tanke på byggetid og framdrift siden E18 er stengt mens arbeidene pågår. Det har hele tiden vært viktig å ha høy anleggsaktivitet for å oppnå kortest mulig stengning av eksisterende E18. Veiåpning blir i september 2018, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

Deler av arbeidslaget. Foto: Nye Veier / Imi Vegge

– Sammen med entreprenøren og lokalt næringsliv har vi funnet fram til gode løsninger for å innfri miljøkravene. Det er tatt ut til sammen 350 000 m3 fjell, satt 40 000 bolter og sprutet 24 000m3 sprøytebetong på 6 måneder. Dette er muliggjort ved å bruke Norcem sitt gamle brudd på nabotomta som mellomlager og areal for knusing. Dette er forbundet med tunnel inn i veianlegget. Omkringliggende veinett er dermed spart for 50 000 lass med stein. I tillegg er knusing og mellomlagring av verdifulle steinmasser til senere bruk gjort uten sjenanse for naboer og omgivelser, sier Ruth Haug, utbyggingssjef for E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Første lysglimt i tunnelen. Foto: Nye Veier / Imi Vegge

Den mest støyutsatte naboen fikk æren av å skyte gjennomslagsalven

Den mest støyutsatte naboen fikk æren av å skyte gjennomslagsalven ut mot Frierfjorden sammen med skytebas Roy Heimdahl hos entreprenør BetongmastHæhre Anlegg. Prosjektleder Reidar Løvhaugen hos BHA og utbyggingsjef Haug, er begge fornøyd med slik jobben er utført og at alle er kommet vel hjem hver dag.

Mer om prosjektet:

  • Prosjektet omfatter rehabilitering av Kjørholt og Bamble tunneler, samt utsprengning av nytt løp for kommende firefelts E18. Kjørholt er 2200 m, Bamle er 650 m, beliggende på hver sin side av Grenlandsbrua ved Porsgrunn.
  • Eksempler på gode miljøløsninger er kortreist lagring av stein, skjermet steinknusing og oppfylling av et gammelt gruveras for senere tilbakeføring til friluftsarealer. Avfall av PE-skum er nyttig brensel i Norcem sitt anlegg.
  • Det gjenstår elektrotekniske arbeider, asfalt og vann- og frostsikring i tunnelene før reåpning av toveis trafikk høsten 2018. Den nye tunnelen vil fungere som rømningsvei inntil 4-felt gjennom Landgangen Rugtvedt står ferdig.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen