Støyskjerm for fugler

Støyskjerm for fugler

Trafikkstøy er noe av det som stresser fuglene mest. En måte å håndtere det på er å bygge støyskjermer for våtmarksfugler.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fuglene bruker også mange rasteplasser langs vegen. Et eksempel er kortnebbgås som gjør det motsatte av oss nordmenn om sommeren: Den kommer fra syden og tar ferien på Svalbard.

-Underveis stopper mange ved Åkersvika ved Hamar og spiser før de flyr videre. Det er et internasjonalt vernet naturreservat med mange våtmarksfugler som kommer til å plages av støy når ny E6 skal bygges.

Det opplyser biolog Astrid Skrindo i Statens vegvesen.

Vegvsenet har planlagt støyskjerm

-Her har Vegvesenet lagd en reguleringsplan med blant annet støyskjermer for våtmarksfugl. Denne planen ble ferdig samtidig med at Nye veier ble opprettet, så det er de som skal bygge nye E6 med alle avbøtende og kompenserende tiltak, sier Skrindo.

Støy er verst

Støy er den faktoren som påvirker fuglene mest, både i form av stress og at fuglene ikke hører hva de synger til hverandre.

-Sangfugler bruker sangen til å kommunisere, spesielt i forbindelse med territorieforsvar og valg av make. Støy gjør at fuglene ikke vil være der. Er det 10,000 biler eller mer på en veg, blir det færre fugler rundt en kilometer fra vegen. Støy over lang tid kan gjøre at fuglearter som lettere tilpasser seg trafikkstøyen vil dominere, og artssammensetningen endrer seg, sier Skrindo.

Støyskjerm virker best

Støyskjermer og å legge vegen lavt i terrenget er det som virker best mot støy. Det er viktig å huske at støyskjermer er en barriere for de fleste andre dyr, så det bør være krysningspunkt. Videre må det være markeringer på gjennomsiktige støyskjermer, slik at fuglene vil oppleve dem som et stengsel og ikke fly på dem. Dersom støyskjermene er høye nok kan de også «tvinge» fuglene til å fly så høyt over vegen at de ikke kolliderer med bilene.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen