Stort sjøvannsprosjekt i Bergen

Stort sjøvannsprosjekt i Bergen

Multiconsult har stått for prosjektering og byggeledelse av BKK Varme og Universitetet i Bergen sitt felles sjøvannsprosjekt, med pumpestasjon og inntaks- og fordelingsledninger.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

BKK Varme skal levere fjernkjøling til blant annet Media City Bergen og andre bygg på Nygårdstangen, mens Universitetet i Bergen skal benytte sjøvannet til marin forskning på Marineholmen og energiformål i egne bygg. Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt, da det kun kreves 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50-70 kWh kjøling.

Byggeledelse av inntaksledningen og fordelingsledningene

Under en stor operasjon i mai ble inntaksledningen på hele 2,2 kilometer slept fra Sotra og senket i Byfjorden utenfor Bergen. Multiconsult har vært ansvarlig for byggeledelse av inntaksledningen og de øvrige fordelingsledningene, og var til stede under slepe- og senkeoperasjonen.

Multiconsult har også stått for prosjekteringen av pumpestasjonen, som er etablert under Puddefjordsbroen. Deler av pumpestasjonen er allerede satt i drift for leveranse av sjøvann til Media City Bergen. Inntaksledningen går frå pumpestasjonen og ut i Byfjorden til 110 meters dyp.

Til toppen