Stort potensial for grønnere asfaltproduksjon

Stort potensial for grønnere asfaltproduksjon

Asfaltproduksjon kan bli mye grønnere ved å bedre utnytte kjente tiltak. Men for å nå to-gradersmålet bør myndighetene bruke innkjøpsmakten til å vektlegge miljø så det ikke bare konkurreres på pris.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Asfaltproduksjon er energikrevende. For å blande steinmaterialer og bitumen, kreves det høy temperatur for å fjerne vanninnhold og gjøre blandingen bearbeidbar. Dette krever en kraftig brenner.

Flere tiltak kan gi grønnere asfaltproduksjon. Tak over steinlagre reduserer fuktinnhold og dermed energibehovet i produksjonen. Asfalt kan gjenvinnes 100 %. Med LTA—lavtemperaturasfalt—kan energibehovet reduseres opp til 30 %. Grønnere transportløsninger bør også vurderes.

– Vi kan vinne mye på å gjenbruke mer. Det viktigste som holder igjen er konservatisme og holdninger, sier teknisk direktør i Veidekke, Eivind Olav Andersen.

– Vi kan gjøre enda bedre miljøtiltak ved å øke mengden LTA og gjenbruk i produksjonen. Alt dette er velprøvd teknologi.

[factbox id="1"]

Oppvarmingsprosessen er den største CO2-kilden i asfaltproduksjon. Alternative varmekilder er et nyere tiltak. Veidekke har konvertert nesten alle sine rundt 30 asfaltfabrikker til gass. Prosessen blir renere men brennstoffet er fortsatt fossilt.

– Vi ser på langsiktige mål med togradersmålet som bakteppe. Skal vi virkelig klare å nå målet, må vi over på andre typer fyringsmedier som biobrensel. Ved å erstatte fyringsmediet fra fossilt til bioenergi, fjerner man den store utslippskilden i asfaltproduksjon i et lengre tidsperspektiv, sier han.

Med omlegging til pelletsfyring ved Veidekkes anlegg i Moss og Stange anslås utslippene å kunne reduseres med 90 %. Bio Energy AS leverer flammen. Prosjektet er støttet av ENOVA.

Miljøkrav må med

– Det har vært mye prat og lite handling. Noe må skje nå snart. Staten benytter ikke sin makt til å kjøpe inn miljøvennlig i vår bransje.

Andersen mener at lange anbudstradisjoner i bransjen har medvirket til at det har gått så lang tid. Anbuds- og tildelingskriterier må nå endres til å også vektlegge miljø.

– Du kommer ikke utenom at det er en bransje som konkurrerer kun på pris. Det konkrete prosjektet [Moss/Stange] hadde ikke latt seg realisere hvis ikke ENOVA hadde støttet det.

– Vi ser at i de aller fleste tilfeller når man gjør miljøvennlige tiltak, er det også kostnadsbesparende, tilføyer han.

Det har vært mye prat og lite handling. Noe må skje nå snart. Staten benytter ikke sin makt til å kjøpe inn miljøvennlig i vår bransje

Det koster litt å bygge tak over steinlagre men man sparer energikostnader og tjener det raskt inn. Man blir også mer konkurransedyktig. Gjenbruk reduserer også kostnader og er bra for miljøet.

Veidekke har kunngjort at de støtter togradersmålet.

– Vi ser at det kreves store drastiske tiltak for å komme dit. Derfor er det så viktig at det offentlige kommer på banen og får stimulert.

Betydelig potensial

Bio Energy AS leverer flammen til Veidekkes asfaltproduksjon i Moss og Stange ved hjelp av trepellets, som er definert som klimanøytral biomasse.

– Det er betydelig potensial innenfor denne næringen å gå fra fossilt til fornybart. Det er ganske mye mer klimabesparelser å oppnå ved å konvertere, sier daglig leder i Bio Energy, Odd Egil Reinås.

– Vi har jobbet knallhardt med disse to første prosjektene. De viser at det svarer seg.
Asfaltverkene bør imidlertid ha et visst volum.

[img id="1"]

Som ekstern leverandør tar Bio Energy investeringen og driftsansvaret. Slik kan asfaltprodusenten sikre en mer klimarettet energiløsning uten selv å foreta investeringer.

– Vi må kunne konkurrere med alternativene på pris. Det skal ligge en økonomisk gevinst i det for bedrifter å gjøre en slik konvertering, forklarer Reinås.

– Vi ser for oss en lys fremtid. Nå har vi fått to suksesser, påpeker han, noe han håper forplanter seg videre i bransjen.

Hopper av gjerdet

– Asfalt er jo et oljeprodukt som sådan. Per i dag finnes det ikke noe alternativ. Vi ønsker at den produksjonen er så klimavennlig som mulig. Prosjektene i Moss og Stange har absolutt vist at det går an, konstaterer seniorrådgiver Ståle Kvernrød i ENOVA.

– Det finnes et betydelig potensial. Vi er veldig ivrige på at man skal legge om til mer klimavennlig produksjon og redusere CO2-utslipp. Vi har muligheter til å støtte mange slike prosjekter.

Vi kan vinne mye på å gjenbruke mer. Det viktigste som holder igjen er konservatisme og holdninger

ENOVAs støtte bringer lønnsomheten opp på et nivå slik at prosjektene kan gjennomføres.

Med en forretningsmodell der et eksternt firma leverer flammen, kan asfaltfirmaene fokusere på sin kjernevirksomhet. Kvernrød tror slike løsninger vil bli mer vanlig.

Han oppfatter nå en dreining hos norsk industri.

– Vi ser en markant forbedring. Vi ser mer fokus på å finne løsninger og å spare energi. Det er flere som sitter på gjerdet som hopper ned og begynner å gjøre noe nå, avslutter han.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen