Stort kunstprosjekt på Østensjøbanen

Stort kunstprosjekt på Østensjøbanen

T-banestasjonene mellom Skullerud og Oppsal får nå et stort løft. Fasadene endres. Kunstnere av internasjonalt format skal i løpet av april gjennomføre et kunstprosjekt på fem stasjoner stasjonene, på svært kort tid.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fremtredende internasjonale kunstnere står bak verkene som nå vil være på de fem stasjonene. Prosjektets kunstnere har allerede satt sitt preg på bybildet i mange forskjellige land, nå er turen kommet til Oslo. Hovedstadens innbyggere vil kunne glede seg over et ferdig resultat den 17. april.

[factbox id="1"]

Initiativtakerne til kunstprosjektet Fra stasjon til stasjon er Sporveien og Kulturetaten. Prosjektet viderefører en lang tradisjon med å skape kunstopplevelser over hele byen. Dette prosjektet skiller seg ut ved at fem stasjoner får oppført temporære kunstverk – samtidig og på svært kort tid. Reisen langs Østensjøbanen blir en reise gjennom et T-banegalleri.

- Sporveien har lang tradisjon med å inkludere kunst på T-banestasjonene sine. Gjennom arbeidet med «Sporveiskunst» ønsker vi å legge til rette for at stasjonene blir viktige og gode byrom for formidling av kunst og kulturopplevelser til Oslos innbyggere. Arbeidet gjennomføres i nært og godt samarbeid med Kulturetaten i Oslo kommune og sikrer oss høy faglig kvalitet i prosjektene. Dette gatekunstprosjektet på Østensjøbanen tilfører fem nye og flotte temporære kunstverk til t-bane nettet vårt, sier Torgeir Kristiansen konserndirektør for kommunikasjon- og marked i Sporveien.

[factbox id="2"]

- Kulturetaten har lang tradisjon med å vise kunst i offentlig rom. Oslo kommunes kunstordning, som etaten administrerer, gjennomfører både permanente og temporære kunstprosjekter innendørs og utendørs. For oss er det viktig at kunst kommer hele byen til gode. Det er derfor ideelt å samarbeide med Sporveien som disponerer noen av byens beste eksponeringsflater, sier Kulturetatens direktør Hilde Barstad.

Over 50 000 trafikanter reiser daglig med Østesjøbanen og vil kunne oppleve kunstverkene. Muligens vil enda flere ta turen med T-banen for å oppleve den nye kunstattraksjonen i Oslo.

Til toppen