Storsatsing på vedlikehold av vei

Storsatsing på vedlikehold av vei

I 2015 vil vedlikeholdsforfallet på veinettet reduseres for første gang på mange tiår. Satsing på ny asfalt er det mest synlige tegnet på vedlikehold av veiene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er mer ansvarlig å ta vare på eksisterende infrastruktur enn å klippe nye snorer.

- Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, broer og asfaltdekke, sier han i en pressemelding.

Satser på asfalt

Det er i år inngått kontrakter på legging av 1400 kilometer med ny asfalt på riksveier. Dette kommer med en prislapp på om lag 1,2 millioner. I tillegg til dette er det lagt opp til asfaltarbeid på 2274 kilometer fylkesvei. Dette utgjør 3683 kilometer med ny asfalt.

- Jeg er veldig glad for at vi også ser en god vekst i vedlikehold av fylkesveier. Vi har økt bevilgningene til dette formålet og det gir raskt resultater, sier Solvik-Olsen.

Statens vegvesen melder at vedlikeholdsveksten er større på de deler av veien som bilistene ikke er like oppmerksomme på. Riksveinettet skal vedlikeholdes og fornyes for omtrent 4 milliarder kroner, noe som tilsvarer 67 prosent mer enn i budsjettforslaget for 2014.

- Vi skal ikke bare pynte på toppdekket, vi må gå grundig til verks. Vi skal drive vedlikehold med en langsiktig tilnærming og derfor har bruer og tunneler fått spesiell oppmerksomhet. Bevilgning til tunellvedlikehold har økt 163 prosent siden budsjettet for 2013, sier Solvik-Olsen.

- Det flotte med vedlikehold er at man ikke trenger mange lange høringsrunder, ingen innsigelsesinstanser og ikke lange planprosesser. Derfor er dette området der hvor man først opplever konkrete resultater av et taktskifte innen samferdsel, avslutter Solvik-Olsen i pressemeldingen.

 

 

 

 

HAVBRUK/19. februar 2018

Norge trenger Ocean Space Centre

Sintef Ocean har en i samarbeid med kunnskapsmiljøer og industrielle aktører utredet hvilke krav til fremtidig infrastruktur som må innfris for at Norge beholder posisjonen som internasjonalt ledende innen havromsteknologi. Målet er å etablerefremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Les hele saken

Til toppen