Storsatsing på vedlikehold av vei

Storsatsing på vedlikehold av vei

I 2015 vil vedlikeholdsforfallet på veinettet reduseres for første gang på mange tiår. Satsing på ny asfalt er det mest synlige tegnet på vedlikehold av veiene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er mer ansvarlig å ta vare på eksisterende infrastruktur enn å klippe nye snorer.

- Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, broer og asfaltdekke, sier han i en pressemelding.

Satser på asfalt

Det er i år inngått kontrakter på legging av 1400 kilometer med ny asfalt på riksveier. Dette kommer med en prislapp på om lag 1,2 millioner. I tillegg til dette er det lagt opp til asfaltarbeid på 2274 kilometer fylkesvei. Dette utgjør 3683 kilometer med ny asfalt.

- Jeg er veldig glad for at vi også ser en god vekst i vedlikehold av fylkesveier. Vi har økt bevilgningene til dette formålet og det gir raskt resultater, sier Solvik-Olsen.

Statens vegvesen melder at vedlikeholdsveksten er større på de deler av veien som bilistene ikke er like oppmerksomme på. Riksveinettet skal vedlikeholdes og fornyes for omtrent 4 milliarder kroner, noe som tilsvarer 67 prosent mer enn i budsjettforslaget for 2014.

- Vi skal ikke bare pynte på toppdekket, vi må gå grundig til verks. Vi skal drive vedlikehold med en langsiktig tilnærming og derfor har bruer og tunneler fått spesiell oppmerksomhet. Bevilgning til tunellvedlikehold har økt 163 prosent siden budsjettet for 2013, sier Solvik-Olsen.

- Det flotte med vedlikehold er at man ikke trenger mange lange høringsrunder, ingen innsigelsesinstanser og ikke lange planprosesser. Derfor er dette området der hvor man først opplever konkrete resultater av et taktskifte innen samferdsel, avslutter Solvik-Olsen i pressemeldingen.

 

 

 

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen