Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift
(Foto: iStock)

Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift

Første januar i år trådte den nye ledningsforskriften eller «graveforskriften» i kraft. Dette innebærer blant annet at det blir enklere og billigere å etablere ledningsnett som strømnett og bredbånd over hele landet.

  • strømnett
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For Telenor betyr det at prosjekter som tidligere har blitt ansett som ulønnsomme nå kan bli kommersielt interessante.

– For oss betyr det at vi får et likt regelverk å forholde oss til over hele landet. I tillegg åpner det for mest mulig effektiv fremføring enten ved gjenbruk av stolpetraséer eller å utnytte nye graveteknikker, sier moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor.

Tidligere har de ulike aktørene måttet forholde seg til forskjellige regimer fra by til by og fra kommune til kommune, og til forskjellige krav til grave- og utførselsstandarder.

Moderniseringsdirektør i Telenor, Arne Quist Christensen setter pris på at det nå er et likt regelverk å forholde seg til over hele landet. Foto: Telenor

– Det har blant annet vært motstand mot å ta i bruk nye gravemetoder som microtrenching. Og det har vært forskjellig bruk av gebyrer, sier han.

Store forskjeller

Med de nye reglene blir prosjektene dermed mer forutsigbare, uavhengig av hvor i landet man opererer.

– Vår oppfatning er at det har vært størst utfordringer i de største byene hvor det er mer spesialiserte funksjoner for de forskjellige tingene. Noen har hovedfokus på vei, og andre på digitaliseringen. I de mindre kommunene har det ikke vært så stor forskjell. Der kan vi for eksempel snakke med ordføreren eller rådmannen som sier at «Klart vi ønsker mer fiber». I de største byene snakker vi kanskje med de som har ansvaret for veiene. De kan være veldig skeptiske i forhold til hvilke konsekvenser prosjektet får for selve veien, og kanskje ikke så opptatt av digitalisering. Det er veldig tydelige forskjeller på store og små byer. Hovedregelen er at folk på de minste stedene ikke vet hva godt de kan gjøre for oss. Det er ryddige prosesser der og, men de er mye mer behjelpelige, sier han.

Den nye ledningsforskriften vil være en drivkraft for å kunne bygge mer og raskere. 

- Arne Quist Christensen

I tillegg til å gjøre hverdagen enklere for teleoperatørene, mener han den nye ledningsforskriften vil ha positiv effekt for forbrukeren, blant annet som følge av rimeligere og smidigere bredbåndsutbygging. Flere kan ha hjemmekontor, flere studenter kan jobbe hjemmefra og flere eldre kan få hjelpemidler som gjør at de kan bo lenger hjemme.

– Det er påtakelig hvordan antall henvendelser til kommunene om hvordan man kan få bedre internett har økt de to-tre siste årene. Den nye ledningsforskriften vil være en drivkraft for å kunne bygge mer og raskere. På noen områder vil den også gjøre at man kan bygge billigere. Også i sentrale strøk kan det bli billigere og dermed mer kommersielt interessant å bygge ut.

Microtrenching

Det er mange av endringene i forskriften som berører teleoperatørene.

– Det skal blant annet tungtveiende vegfaglige grunner til for ikke å tillate microtrenching. Ved tradisjonell graving bruker vi 40 mm rør, og for dem er det nå krav om 40 cm overdekking og ikke mer. Og så er det en del rundt dette med gebyrer og retten eller hjemmelen for kommuner til å ta gebyrer. I tillegg skal det tungtveiende grunner til for ikke å akseptere gjenbruk av eksisterende infrastruktur, sier han og fortsetter:

La oss få til innovasjon

- Arne Quist Christensen

– Slik vi oppfatter endringene i ledningsforskriften er vegholders plikt til å legge til rette for infrastrukturutbygging forsterket, og at det er rene vegfaglige forhold som setter begrensinger. Vi er også fornøyd med at det blir et likt gebyrregime basert på selvkost. Dette er forhold som gjør utbyggingen vår mer forutsigbar.

Etter som forskriften trådte i kraft ved årsskiftet, har Telenor allerede noen måneders erfaring med den.

– All aktivitet vi har i år vil forholde seg til de endringene som er vedtatt i ledningsforskriften. Jeg håper at kommunene også har gjort sin lekse, så vi slipper for mye diskusjoner. Men jeg opplever at de fleste kommunene har tatt inn over seg den nye forskriften.

Dokumentasjon

Christensen er også opptatt av hva endringene vil bety i forhold til entreprenørene.

– Det er viktig for oss at vi nå viser oss tilliten som vi har fått fra ledningsforskriften verdig; at vi leverer lik kvalitet og at det ikke betyr forringelse av veiene. Derfor er det viktig for oss å ha med oss entreprenørbransjen.

Foto: iStock

Samtidig blir det mer og mer formelle krav til å kunne dokumentere alle arbeidene som blir gjort.

– Dette er krav som Telenor har og som vi må ta med videre til entreprenørene. Graveentreprenørene må dokumentere hvor de graver og hvordan det ser ut. Vi er opptatt av hvordan man kan være effektive på dette, og hvordan dokumenteringsarbeidet kan bli et konkurransefortrinn for entreprenørene i stedet for bare en pest og en pine, sier Quist Christensen som også håper entreprenørene vil ta opp tråden i forhold til de nye gravemetodene som er tillatt, og være med på å utvikle raskere og billigere metoder enn de tradisjonelle metodene.

– La oss få til innovasjon, avslutter han.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen