Store utbygginger og god drift
(Foto: Avinor)

Store utbygginger og god drift

I 2017 fullførte Avinor store utbyggingsprosjekter samtidig som sikker, effektiv og punktlig drift ble ivaretatt på lufthavnene. Driftsinntektene endte på 11,5 milliarder kroner, og resultatet etter skatt er om lag en halv milliard, svakere årsresultat sammenliknet med 2016.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– 2017 var et viktig år for Avinor da vi ferdigstilte store investeringsprosjekter. Terminalutvidelsene i Bergen og Oslo ble gjennomført på tid og budsjett, og vi er svært fornøyde med å kunne levere de tjenestene som flyselskapene og de reisende forventer av oss, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Driftsinntektene i 4. kvartal 2017 ble 2 814 millioner kroner sammenliknet med 2 785 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, det vil si en økning på 1,1 prosent. Resultat etter skatt ble 95 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 144 millioner i 4. kvartal 2016.

Pensjon gir svakere årsresultat

Avinors driftsinntekter i 2017 ble drøyt 11,5 milliarder kroner, en oppgang fra nær 10,8 milliarder i 2016. Resultat etter skatt år utgjorde 479,7 millioner kroner, sammenliknet med 1 029 milliarder kroner i 2016.

Denne endringen skyldes i hovedsak økte pensjonsforpliktelser, avtale om økonomisk oppgjør med Forsvaret for perioden 2010 - 2016, samt reduksjon i balanseførte rentekostnader som følge av ferdigstilte utbyggingsprosjekter.

Økt trafikk

Flytrafikken over Avinors lufthavner økte med 4,1 prosent sammenlignet med 2016. Flytrafikken over Oslo lufthavn økte med 6,6 prosent, mens øvrige lufthavner samlet sett hadde en vekst i flytrafikken på 1,6 prosent. Gjennomsnittlig regularitet var 98 prosent, og gjennomsnittlig punktlighet utgjorde 85 prosent i 2017.

Gjennomfører kostnadskutt

Konsernets moderniseringsprogram har en innsparingsprognose bedre enn målsetting. Målet for 2018 er kostnadsbesparelser på 600 millioner per år, noe Avinor forventer å oppnå med god margin. 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen