Store forventninger til LED-lys på norske veier

Store forventninger til LED-lys på norske veier

I dag er LED-teknologi lite benyttet innen vei- og tunnelbelysning. Men dette kan endre seg i løpet av kun noen få år. Leverandørene har store forventninger til den nye testen som akkurat er satt i gang av veimyndighetene i Vestfold.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I fremtiden vil veilysene være LED, som demper seg når det ikke er trafikk på veien og økes når det kommer trafikk eller fotgjengere, samt at lysene følger fotgjengeren som en følgespot, og som også varsler når en lampe er mørk.

LED har vært under utprøving, men har fått kritikk. I følge en masteroppgave skrevet av Erik Pedersen ved NTNU, er noe av dette uberettiget. Snarere kan vei- og gatebelysning i Norge gi store økonomiske og energiøkonomiske innsparinger, dersom LED og intelligente styresystemer tas i bruk. Usikkerheten som har oppstått omkring denne nye teknologien mener Pedersen kan skyldes mangel på kunnskap og kompetanse.

Bruken av LED-lys er heller ikke beskrevet i etatens veiledninger, dessuten er ikke avtaleverket klart mellom Statens vegvesen eller fylkeskommunene, og energileverandørene. Innføring av LED handler om økonomi, betalingsmåter, trafikksikkerhet og miljøbelastning. Skal samfunnet spares for penger, kan man ikke betale for ubrukt strøm.

Hvert år brukes det om lag én terawatt-time elektrisitet til å lyse opp statlige, fylkeskommunale, kommunale og private veier, noe som tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til 50.000 norske husstander i Norge, som 800 millioner kroner i året med en strømpris på 80 øre per kilowattime.

- Innfører man LED-lys vil man kunne redusere strømforbruket langs veiene ned mot 50 prosent, sier daglig leger Rolf Steinsland i Multilux som en av de største leverandørene av LED-belysning til veier og tunneler.

[img id="2"]

LED-teknologi brukt utendørs har eksistert på markedet i en årrekke, men Statens vegvesen har lenge vært restriktiv med å ta i bruk LED langs veiene, mer enn kommunene. Dette skyldes usikkerhet til teknologien. Barnesykdommene til LED er i følge Steinsland borte.

- Lyset til LED har blitt varmere, og lyskildene har mye lengre levetid enn de konvensjonelle gasspærene som må byttes ut hvert fjerde år. LED-pærer varer i 25 år. Forskning viser at reaksjonsevnen til sjåførene er seks ganger raskere med fargen til LED, som likner dagslyset, enn den rødlige fargen som gasspærene gir. Dette gir samfunnsgevinster knyttet til trafikksikkerhet, forteller Steinsland.

Steinsland hevder også at selv om investeringskostnadene med LED er dyrere, vil det blir regningssvarende på få år, fordi teknologien krever mindre vedlikehold på grunn av digital overvåkning og færre bytte av pærer, samt at energiforbruket kan reduseres ned mot det halve. I tillegg gir LED mer presis spredning slik at man øke avstandene mellom hvert gatelys.

Mer dokumentasjon

Også hos veimyndighetene har det skjedd en holdningsendring til LED-teknologien, ettersom de har fått mer erfaring med denne lystypen. Statens vegvesen har akkurat montert to nye testfelt i Vestfold, som skal dokumentere bruken av ulike typer LED-lys til vei. Forsøket går langs fylkesvei 313 mellom Holmestrand og Sande, og fylkesvei 325 mellom Tønsberg og Horten i Vestfold. Målet er å finne nye og mer effektive belysningsløsninger som kan tas i bruk over hele landet, samt å studere effekten av LED-lys langs veiene, og for å se om dette gir samfunnsmessige økonomiske gevinster. I tillegg skal det måles andre effekter som gjelder trafikanter knyttet til synsforhold, energi, reduksjon av blending fra motgående kjøretøy og speilende vegdekker. Statens vegvesen har ikke tallfestet hvor mye elektrisitet de ønsker å spare langs det norske veinettet.

- Vi har så vidt kommet i gang med de første innledende målingene, så det er for tidlig å si noe om resultatene, sier ingeniør Ragnar Gjermundrød i Statens vegvesen region sør.

Man har ikke plukket ut de beste produktene i markedet, men utformet forsøket som et gjennomsnitt av det som finne av kvalifiserte produkter i markedet.

Selskapet Comlight er også en aktør som har forventninger til fremtidig bruk av LED-belysning langs veiene. For å redusere energiforbruket har selskapet utviklet en metode for bruk av aktivitetsstyrt belysning: Ved bruk av detektorer og trådløs radiokommunikasjon kan man dimme lyset på tomme veier og plasser og la lyset følge trafikantene, som en følgespot. Selskapet har allerede vunnet en rekke innovasjonspriser og høstet stor oppmerksomhet for teknologien og har flere tusen enheter i kommersiell drift både i Norge og utlandet.

[img id="1"]

Daglig leder Siri Damsleth Skøien har store forventninger til bruken av LED-lys langs veiene i fremtiden og den nye teststrekningen i Vestfold.

- Selv om vårt system kan benyttes både med tradisjonelle gasslamper og LED, ønsker vi LED svært velkommen. LED ser vi kommer mer og mer inn i vegprosjektene i Europa, mens vi opplever at Norge ennå er litt bakpå sammenliknet med land som Sveits og Tyskland, som raskere tar i bruk ny teknologi. Dette har selvsagt sammenheng med at disse landene har betydelig høyere energipriser enn Norge, og er derfor avhengig av å konvertere sitt forbruk til fornybar energi og redusere energibruken, forteller Skøien som selv er gründer.

- Vi har store forventninger til testprosjektet til Statens Vegvesen i Vestfold fordi resultatene herfra vil danne grunnlaget for oppdatering av etatens veiledning for teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning, den såkalte Håndboken V 124. Vårt system er med, og for oss er det viktig at slike styringssystemer blir tatt med som en anbefalt løsning i den fremtidige håndboken, også fordi denne veiledningen vil bli benyttet av kommunene. Vi har en løsning som er kommersielt lansert og testet tidligere av Statens vegvesen, og som nå blir tatt i bruk mer og mer i Europa, sier hun.

Målinger gjennomført i samarbeid mellom Comlight og Statens Vegvesen viser at bruken av slike løsninger kan gi en besparelse 45 prosent.

Innovative belysningsløsninger

Rolf Stensland forventninger er at LED innen en periode på 3 - 4 år blir standard på alle veiprosjekter. Dette har sammenheng med energiøkonomisering og nye muligheter ved sensorikk og styring, dessuten vil det komme nye EU-krav som tvinger fram bedre elektronikk i armaturene.

– De gamle systemene med gasspærer vil bli borte. I fremtiden blir alt så mye enklere å styre med kombinasjonen dimming og bevegelig sporing. Forventningen til vestfoldtestene til Statens Veivesen er at våre systemer kommer inn som de anbefalte LED-systemene, sier Stensland.

Til toppen