Store fordeler ved vinterstøp: – Helt genialt
(Foto: BetonmastHæhre)

Store fordeler ved vinterstøp: – Helt genialt

BetonmastHæhre Anlegg AS bruker HeatWorks væskebårne teknologi til betongarbeid i flere av sine prosjekter - med svært god erfaring.

  • betong
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ved 5+ grader er det regler for herdetiltak ved betongarbeid. Det er ønskelig, og et stort fokus i bransjen, at det blir større aksept for å legge rør i betongen. Dette for å kunne gjøre herdetiltak på en mer miljø- og kostnadseffektiv måte.

Bruker man væskebåren herdeteknologi er det mulig å sikre riktig temperatur for herding av betong i kaldt klima, uansett utetemperatur.

  Foto: BetonmastHæhre

Helt genialt

Det erfarer BetonmastHæhre Anlegg AS som bruker væskebåren teknologi til tining av snø og is, frostsikring samt forvarming av forskaling.

– Det å kunne bruke teknologien i flere deler av prosessen ved betongarbeid drar vi store fordeler av, sier driftsleder Ørjan Hov. Han skryter av at metoden fungerer veldig bra, spesielt oppvarming av kontaktflate er helt genialt.

Eksempelvis støpes HeatWork-rør i konstruksjon. Rørene kobles til HeatWork-maskinen, og pumpen på maskinen fyller og lufter ut rørene med HeatWorks varmetransporterende væske (VTV).

Sparer enormt

– Ved litt planlegging kan man spare mye, sier driftsleder Ørjan Hov, som bruker teknologien på flere av sine prosjekter. Det er også et faktum at man sparer enormt på dieselforbruk. Sammenlignet på et gitt areal bruker man 20L diesel med HeatWork kontra 200L ved bruk av tradisjonell kokoverk. Det er hele 90% besparelse.

Det er både økonomisk og miljømessig svært gunstig, da utslippene reduseres tilsvarende. I tillegg sikrer man riktig kvalitet og fremdrift i prosjektet.

  Foto: BetonmastHæhre

BetonmastHæhre Anlegg AS bruker også herdeteknologien til forvarming av portalforskalingen tunnelarbeid, samt til frostsikring av fersk betong. Oppvarmingen foregår da både med CliWi-luftvarmere og innstøpte rør i fundament. Væsketemperaturen fra maskinen er justerbar, dermed kan man tilføre kontrollert temperatur direkte i betongen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen