Stor satsing på trikk i Oslo

Stor satsing på trikk i Oslo

I årene som kommer skal det investeres milliarder av kroner både i trikk og t-bane i Oslo. Sporveien legger nå til rette for den storstilte satsningen og ansetter Birte K. W. Sjule (38) som ny administrerende direktør for Sporveien Trikken.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Birte Sjule har jobbet i Sporveien siden 2009, og har de siste fire årene hatt stillingen som konserndirektør for strategi i Sporveien. Hun sitter i styret i datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen, Unibuss AS og Sporveien Media. 1. september trer hun inn i rollen som administrerende direktør i Sporveien Trikken.

Satsningen på skinnegående kollektivtrafikk i hovedstaden vil være formidabel de neste ti årene. Den skal sikre at Oslo kommune håndterer både sterk befolkningsvekst og målene om reduksjon i biltrafikk og en mer miljøvennlig by. Fremtidens kollektivtrafikk krever enda mer kapasitet og kompetanse, og Sporveien vil i årene fremover satse målrettet på produktene trikk, t-bane og buss for å være løsningen på disse utfordringene.

[factbox id="1"]

Sporveien har de siste årene jobbet med et omfattende strategiarbeid kalt Best 2015. Målet har vært å effektivisere, forbedre og utvikle virksomheten for å legge til rette for den videre satsingen på kollektivtrafikk i Oslo. Gjennom Best 2015 har Sporveien forbedret og effektivisert virksomheten med 455, 5 millioner kroner i årlig effekt. Sjule har ledet dette strategiarbeidet.

- Sjule har lang ledererfaring og sterk industriell og strategisk kompetanse. Jeg er svært glad for at hun tar på seg ansvaret med å løfte Sporveien Trikken inn i fremtiden. At Sporveien Trikken og Sporveien T-banen nå organiseres som selvstendige produktområder med egen ledelse, sikrer gjennomføringsevne og fokus på hvert produkt knyttet til den store satsingen på skinnegående kollektivtrafikk i Oslo fremover og Sporveiens ambisjoner i strategien Best 2020, sier konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø.

Sjule er utdannet sivilingeniør fra NTNU, med fokus på industriell økonomi. Hun har tidligere hatt stillinger som konsulent i rådgivingsselskapet Rokade (nå KPMG) og prosjektplanlegger i  Aibel.

- Trikken har en plass i manges hjerter, og det er en ære å få muligheten til å lede denne flotte delen av Sporveien. Vi har kjørt trikk i hovedstaden i mer enn 140 år, og trikken har en unik rolle i folks hverdag. Nå gleder jeg meg til å komme i gang med jobben og ser frem til å bli kjent med alle som jobber med trikk og brenner for trikken som driftsart. I årene fremover vil vi se tidenes største satsing på trikk i Oslo, sier Birte Sjule.

Sjule vil lede en organisasjon med om lag 500 medarbeidere i operasjon og verksteder og en trikkeflåte som teller 72 trikker. I 2015 ble det gjennomført 55 millioner enkeltreiser med trikk på Sporveiens seks trikkelinjer, og kundetilfredsheten var rekordhøy på 98 prosent. Både trikken og t-banen vil fortsatt ligge i Sporveiens integrerte konsernstruktur og blir sammen med bussvirksomheten i Unibuss hjertet i Sporveiens operative tilbud. Bjørn Granviken vil fortsette som administrerende direktør for Sporveien T-banen og Øystein Svendsen fortsetter som administrerende direktør i Unibuss.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen