Fornøyde taktekkere fra Sandnes-Tak med daglig leder Stig Skjervik i midten.
Fornøyde taktekkere fra Sandnes-Tak med daglig leder Stig Skjervik i midten. (Foto: Derbigum)

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

E39 går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Reisetiden i dag er på omtrent 21 timer, med syv ferjestrekninger langs veien.

Målet med ferjefri E39 er å halvere reisetiden slik at byer og tettsteder knyttes sammen på nye måter og gir nytt næringsgrunnlag. Dette skal innfris ved å erstatte ferjestrekninger med broer og tunneler, samtidig med at en rekke strekninger på land skal utbedres.

Grønt fotavtrykk på veiprosjektet

Planlegging og bygging av prosjektene langs E39 blir styrt av de aktuelle regionene. Av leverandørene til prosjektet «E39 Eiganes Stavanger» i region vest er Derbigum. De har levert 42.000 kvadratmeter membran til 10 kulverter, og hvor taktekkerfirmaet Sandnes-Tak har stått for utførelsen:

- Nå er vi snart ferdige med membranlegging på de ti kulvertene. Vi har vært fire menn på prosjektet og brukt i alt to år, forteller daglig leder Stig Skjervik i Sandnes-Tak.

Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter, og hvor taktekkerfirmaet Sandnes-Tak har stått for utførelsen. Foto: Derbigum

Strekningen består av 53.000 meter tunnel og 5000 meter med vei. På alle kulvertene Sandnes-Tak har tekket, har de brukt den robuste og vanntette membranen Derbigum GC som er godkjent av Statens Vegvesen:

- Når denne membranen benyttes, er det særlige strenge krav til utførelse, detaljutforming og underlaget. Her har det ikke vært rom for kjappe løsninger, men alt har gått etter planen og resultatet har blitt veldig bra. På de fleste kulvertene er det dessuten plantet busker og trær, og setter dermed et grønt fotavtrykk på veiprosjektet, forteller Skjervik.

Ideell løsning til anleggskonstruksjoner

For å imøtekomme krav til påkjenninger i anleggskonstruksjonene er man nødt til å stille krav til materialene, sier administrerende direktør Bengt Løkke i Derbigum:

- Derbigum GC er den røffeste og sterkeste membranen vi har, og bidrar til en trygg vei for trafikantene. En membran på anleggskonstruksjoner må tåle kraftige påkjenninger og vi er glade for at Statens Vegvesen valgte denne løsningen, nettopp fordi den er utviklet til å tåle ekstreme påkjenninger og er en vanntett membran som er ideell løsning til anleggskonstruksjoner, sier han og legger til:

- Vi er stolte av å bidra med å bygge Norges største veiprosjekt og sørge for bedre trafikkavvikling for innbyggerne i regionen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen