Ballastrenseverk.
Ballastrenseverk. (Foto: Baneservice)

Stor jernbanekontrakt til Baneservice

Tirsdag 6. februar signerte Bane NOR en ny kontrakt med Baneservice AS om ballastrensing på alle jernbanestrekninger. Arbeidet starter opp på Ofotbanen til sommeren.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Baneservice, som leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet, hadde kontakten også i forrige periode. Kontraktsperioden er tre år.

- Baneservice har levert tjenester til jernbanen gjennom mange år, og vi er glade for at det gode samarbeidet fortsetter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. 

- Kontraktsverdien er på 386 millioner kroner og dette er den største enkeltkontrakten vi har inngått med Baneservice, legger han til. 

Sittende: administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås og Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund. Stående fra venstre: prosjektleder Daniel Hatcher og prosjektdirektør Kjetil Nevstad fra Baneservice, og prosjektsjef Kristian Slorbak og prosjektleder Sigbjørn Korsgård fra Bane NOR. Foto: Bane NOR

- Vi er meget glade for å komme i mål med denne kontrakten, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice. – Kontrakten treffer vår kjernevirksomhet både når det gjelder utstyr og vår faglige spisskompetanse. Den vil styrke vår posisjon som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge.

Ballastrenseverket

Ballastrensing blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i. Etter hvert som årene går blir pukken knust av togtrafikken, og sammen med annen forurensing som for eksempel løv, blir innholdet av finstoffer for høyt. Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.

Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastfordeler, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk.

Kontrakten ble tildelt basert på tildelingskriteriene 30 prosent oppdragsforståelse/ løsningsbeskrivelse og 70 prosent totalpris.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen