Ballastrenseverk.
Ballastrenseverk. (Foto: Baneservice)

Stor jernbanekontrakt til Baneservice

Tirsdag 6. februar signerte Bane NOR en ny kontrakt med Baneservice AS om ballastrensing på alle jernbanestrekninger. Arbeidet starter opp på Ofotbanen til sommeren.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Baneservice, som leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet, hadde kontakten også i forrige periode. Kontraktsperioden er tre år.

- Baneservice har levert tjenester til jernbanen gjennom mange år, og vi er glade for at det gode samarbeidet fortsetter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. 

- Kontraktsverdien er på 386 millioner kroner og dette er den største enkeltkontrakten vi har inngått med Baneservice, legger han til. 

Sittende: administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås og Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund. Stående fra venstre: prosjektleder Daniel Hatcher og prosjektdirektør Kjetil Nevstad fra Baneservice, og prosjektsjef Kristian Slorbak og prosjektleder Sigbjørn Korsgård fra Bane NOR. Foto: Bane NOR

- Vi er meget glade for å komme i mål med denne kontrakten, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice. – Kontrakten treffer vår kjernevirksomhet både når det gjelder utstyr og vår faglige spisskompetanse. Den vil styrke vår posisjon som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge.

Ballastrenseverket

Ballastrensing blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i. Etter hvert som årene går blir pukken knust av togtrafikken, og sammen med annen forurensing som for eksempel løv, blir innholdet av finstoffer for høyt. Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.

Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastfordeler, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk.

Kontrakten ble tildelt basert på tildelingskriteriene 30 prosent oppdragsforståelse/ løsningsbeskrivelse og 70 prosent totalpris.

JERNBANE/16. oktober 2018

Dobbeldekkertog som midlertidig løsning på Østfoldbanen blir for dyrt

Jernbanedirektoratet har nå konkludert i spørsmålet om innleie av dobbeltdekkertog kunne være en midlertidig løsning for å gi bedre passasjerkapasitet på Østfoldbanen. Grundige undersøkelser viser at dette blir for kostbart som en midlertidig løsning. Les hele saken

Til toppen