Stor interesse for ny og uavhengig flyplass ved Arendal

Stor interesse for ny og uavhengig flyplass ved Arendal

– Mange firmaer har forretningsforbindelser derfra til utlandet. For eksempel har shippingindustriselskapet OSM Maritime Group en business -jet stående på Kjevik som de har en hangar stående klar på Gullknapp . Så fort vi er oppe og går, flytter de den hit , sier daglig leder Jan Morten Myklebust ved Arendal Lufthavn Gullknapp AS.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På Gullknapp i Froland kommune, har det vært en liten flystripe helt siden 1984. Da ble det kjøpt inn arealer for å skape en lufthavn. Rullebanen på 500 meter kunne snart tas i bruk, og siden da har Blakstad videregående skole benyttet Gullknapp som øvingsområde og bidratt sterkt til at rullebanen stadig har blitt lengre. Skolen har også bidratt med å lage vei inn til lufthavnen.

– Det er anleggslinjen ved skolen som har gjennomført den praktiske delen av skolegangen på og i tilknytning til Gullknapp. Dette har imidlertid tatt tid fordi de både skal ha teori på skolebenken og skoleferier innimellom. Det prosjektet har derfor pågått gjennom flere tiår. I 2007 gikk Arendal Fossekompani inn og overtok aksjemajoriteten i Gullknapp fordi de ville bygge ut flyplassen i et større tempo, forklarer Myklebust. Tilknyttet Gullknapp er også en lokal flyklubb som har nærmere 15 småfly.

Ny og langt romsligere konsesjon

Gullknapps forrige konsesjon gav ikke rett til kommersielle flyvninger, det vil si mot betaling. I den lå det også en grense på kun 1900 flybevegeler per år.

– I den nye som vi nå fikk, kan vi ha opp til 8000 flybevegelser i året og kan dessuten drive kommersielle ruteflyvninger. I første omgang er tanken å starte ruter med offshore-relatert personell som skal ut i Nordsjøen med helikopter fra Stavanger eller Bergen. For det lokale næringslivet er konkurransevnen viktig og styrkes med denne konsesjonen, sier Myklebust. Konsesjonen åpner også dessuten for etablering av charter-, taxi, helikopter og skoleflyvning. I distriktet Aust-Agder er det mange som har arbeidsplassene sine i Nordsjøen og da kan Gullknapp gi et flytilbud som gjør at de kan reise på morgenkvisten i stedet for dagen før, slik at de får en ekstra dag hjemme.

Sikter inn mot kort banestandard

I den første fasen sikter man seg innpå flyvninger med fly som kan veie 5700 kg og ha ni passasjerseter, i neste omgang vil flyplassen ha en standard som gjør at den kan ta imot 50-seters fly, for eksempel fra Widerøe.

– Da er vi nivå med en norsk regional kortbaneflyplass. Rullebanen her vil få en rullebane på 1199 meter, mot 1120 meter i dag; med en sikkerhetssone på 60 meter i forkant, og 180 meter i motsatt ende, sier Myklebust.

Da Samferdselsdepartementet med statsråd Ketil Solvik-Olsen i spissen, utvidet konsesjonen i begynnelsen av juni, hadde han mange godord på til Gullknapp, og kreftene bak flyplassen.

– Vi tror at mangfold og sunn konkurranse gir kunder et bedre tilbud. Vi er også positive til at private aktører kan delta i utvikling av lufthavner og omkringliggende virksomhet. Gullknapp passer godt inn i en slik situasjonen, og har vært løftet frem av lokalt næringsliv, sa Solvik-Olsen. Han understreket naturlig nok dessuten at konsesjonen er gitt under forutsetning av at staten ikke skal ha et økonomisk ansvar for verken drift eller investeringer.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk denne konsesjonen og setter stor pris på at vi nå kom i mål. Det tok ca to år, med to regjeringer involvert, forklarer Myklebust.

Konkurransekorrektiv til Avinor

– Regjeringen er positiv til denne typen initiativ og nyetableringer. Vi tror det vil være et godt konkurransekorrektiv til Avinor og dermed bidra til en mer effektiv luftfartssektor. Men regjeringen kommer ikke til å bruke skattebetalernes penger til å støtte opp om denne satsingen. Jeg har merket meg at konsesjonssøker også har bekreftet at statlig økonomisk bidrag ikke er nødvendig, sa samferdselsministeren.

Den nye konsesjon gjelder for 20 år og erstatter dagens konsesjon.

– Jeg tror ikke Kjevik i Kristiansand vil merke noe konkurranse fra oss i første fase, der vi har maksimalt ni seter i flyene. Hva framtida vil bringe, tar vi ikke stilling til nå. Med Arendal Fossekompani bak denne sasingen, er den tuftet på en målsetning om at infrastrukturen skal være oppe og går i Aust-Agder. De eier en del firmaer i inn- og utland, og en del av
disse bedriftene kan tenke seg å flytte til Arendal, og da er infrastrukturen viktig, tror Myklebust.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen