Stor interesse for kommende OPS-prosjekter

Stor interesse for kommende OPS-prosjekter

OPS-prosjekter (Offentlig-Privat-Samarbeid) i øst, vest og nord vekker stor interesse blant både norske og utenlandske aktører.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mye tyder på skarp konkurranse om Statens vegvesens OPS-prosjekter. OPS er forkortelse for offentlig-privat-samarbeid. 250 bransjefolk møtte på torsdagens informasjonsmøte på Gardermoen.

Interessant for både norske og utenlandske entreprenører

Prekvalifiseringen til det første prosjektet – rv. 3/rv.25 i Hedmark – starter i slutten av mars, mens prosjektet i Hålogaland trolig kommer i markedet neste år og Sotra-forbindelsen i 2018/2019.

[factbox id="1"]

– Størrelsen på kontraktene gjør dem interessante både for norske og utenlandske entreprenører, konstaterer direktør Lars Aksnes.

I møtet orienterte Aksnes om hvordan Vegvesenet innretter OPS-kontrakten. Det som i særlig grad skiller OPS fra andre kontraktsformer, er at OPS-selskapet sørger for finansiering, bygging og drift- og vedlikehold i 20 år.

– Et kjennetegn på OPS er at vi overfører mer ansvar og mer risiko til den private parten, sier Aksnes.

God drift av veien premieres

Insentivene i kontrakten blir svært viktige. Staten skal betale en del av prosjektet tidlig i perioden for å redusere finanskostnader. I tillegg kommer årlige vederlag og til slutt en større utbetaling når veien er åpen for trafikk. I rv.3/rv.25- prosjektet skal denne andelen 50 prosent ved trafikkåpning. God drift av veien premieres.

Kvalifikasjonen

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin fortalte de fremmøtte om de mer spesifikke kravene Vegvesenet vil stille til selskapene i prekvalifiseringen for rv.3/rv.25. Det er krav om egenkapital, eiere, rådgivere for tekniske og finansielle forhold – og selvsagt kompetanse innenfor bygging, drift og vedlikehold.

Fordi ansvaret er stort, er kravene til omsetning satt til 3,5 mrd. kr samlet for entreprenørene som inngår i kontrakten. Det stilles også krav til likviditet, samt maksimal størrelse på gjelden i selskapet.

– Dette er strenge krav som reflekterer at prosjektet er stort og at OPS-selskapet bærer en risiko for gjennomføringen, sier Sandvin.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen