Stor interesse for kommende OPS-prosjekter

Stor interesse for kommende OPS-prosjekter

OPS-prosjekter (Offentlig-Privat-Samarbeid) i øst, vest og nord vekker stor interesse blant både norske og utenlandske aktører.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mye tyder på skarp konkurranse om Statens vegvesens OPS-prosjekter. OPS er forkortelse for offentlig-privat-samarbeid. 250 bransjefolk møtte på torsdagens informasjonsmøte på Gardermoen.

Interessant for både norske og utenlandske entreprenører

Prekvalifiseringen til det første prosjektet – rv. 3/rv.25 i Hedmark – starter i slutten av mars, mens prosjektet i Hålogaland trolig kommer i markedet neste år og Sotra-forbindelsen i 2018/2019.

[factbox id="1"]

– Størrelsen på kontraktene gjør dem interessante både for norske og utenlandske entreprenører, konstaterer direktør Lars Aksnes.

I møtet orienterte Aksnes om hvordan Vegvesenet innretter OPS-kontrakten. Det som i særlig grad skiller OPS fra andre kontraktsformer, er at OPS-selskapet sørger for finansiering, bygging og drift- og vedlikehold i 20 år.

– Et kjennetegn på OPS er at vi overfører mer ansvar og mer risiko til den private parten, sier Aksnes.

God drift av veien premieres

Insentivene i kontrakten blir svært viktige. Staten skal betale en del av prosjektet tidlig i perioden for å redusere finanskostnader. I tillegg kommer årlige vederlag og til slutt en større utbetaling når veien er åpen for trafikk. I rv.3/rv.25- prosjektet skal denne andelen 50 prosent ved trafikkåpning. God drift av veien premieres.

Kvalifikasjonen

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin fortalte de fremmøtte om de mer spesifikke kravene Vegvesenet vil stille til selskapene i prekvalifiseringen for rv.3/rv.25. Det er krav om egenkapital, eiere, rådgivere for tekniske og finansielle forhold – og selvsagt kompetanse innenfor bygging, drift og vedlikehold.

Fordi ansvaret er stort, er kravene til omsetning satt til 3,5 mrd. kr samlet for entreprenørene som inngår i kontrakten. Det stilles også krav til likviditet, samt maksimal størrelse på gjelden i selskapet.

– Dette er strenge krav som reflekterer at prosjektet er stort og at OPS-selskapet bærer en risiko for gjennomføringen, sier Sandvin.

Til toppen