Fra venstre: Thor Myklebust fra SINTEF, John Harald Aamundsen fra Rambøll og Elias Kassa fra NTNU  innledet konferansen.
Fra venstre: Thor Myklebust fra SINTEF, John Harald Aamundsen fra Rambøll og Elias Kassa fra NTNU innledet konferansen. (Foto: Ramøll)

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Kan Norge og Norden bli et foregangsområde innen Hyperloop? Og hvor nær er vi å ta i bruk «den femte transportformen»? Det var temaet da Rambøll, SINTEF og NTNU inviterte til samarbeidskonferanse med noen av verdens ledende hyperloop-eksperter.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Hyperloop føles nok fjernt for mange fortsatt, men skal transportformen bli en realitet er vi nødt til å starte grunnarbeidet nå. Det er det vi ønsker å gjøre med denne konferansen, sier Joakim Olsson fra Rambøll Management Consulting.

Hyperloop er et miljøvennlig transportsystem som kan revolusjonere hvordan vi frakter både varer og mennesker.

– Her i Norge er det store muligheter for transport av passasjerer og ikke minst gods, sier Thor Myklebust fra SINTEF.

– Hyperloop vil kunne knytte de nordiske landene tettere sammen og styrke markedene våre både internt og eksternt.

Men selv om den tekniske utviklingen har gjort store fremskritt de siste årene er det fortsatt en vei å gå før konseptet kan setts ut i live.

– Teknologien finnes, men hvordan får vi frem samfunnsnytten og mulighetene ved hyperloop?

Dette blir svært viktig å forankre dette i de politiske miljøene i Norge og Norden, sa Malcolm Sjödahl fra Rambøll Sverige under konferansen.

Han sto på podiet sammen med blant annet Lars Hagebris fra det finske Næringsdepartementet, som allerede er godt på vei med hyperloop-eksperimentering, og Gabriele Semino fra Universitetet i Munchen. Her har en gruppe studenter utviklet kjøretøyet POD og deres nyeste POD har nådd en fart på 467 km/t.

– Det er en rivende utvikling på feltet. Skal man legge til rette for hyperloop i Norge og Norden må næringsliv, politikk og forskning dra i samme retning. Vi håper vi har bidratt til å legge grunnsteinen for dette, sier Olsson.

Deltakerne på konferansen var aktører fra både private og offentlige virksomheter. Også det finske ambassadøren var til stede. Finland er et av landene som ligger i front på utvikling av hyperloop.

– Det var en interessert forsamling med mange gode spørsmål og innspill. Det er tydelig at dette temaet engasjerer. Nå er vi i Rambøll, SINTEF og NTNU spente på å følge den videre utviklingen av hyperloop i Norden, avslutter Olsson.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen