Stor avtale med Kystverket til Norsk Gjenvinning

Stor avtale med Kystverket til Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning Industri AS har vunnet en landsdekkende avtale inkludert Svalbard om avfallshåndteringstjenester med Kystverket. Norsk Gjenvinning har mange års erfaring fra leveranser til Kystverket, og har bistått i beredskapsaksjoner som forliset av Full City, Server, Rocknes og Crete Cement.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kystverket er underlagt Samferdselsdepartementet, og har blant annet ansvar for beredskapen mot akutt forurensning.

I forbindelse med aksjoner med akutt forurensing, er det behov for avfallshåndteringstjenester. Norsk Gjenvinning vil arbeide tett med Kystverket, Interkommunal utvalg mot akutt forurensning (IUA), ansvarlig forurenser og andre aktører i en aksjon. I tillegg til beredskap, er primæroppgavene for en leverandør av avfallshåndtering bistand med utstyr og oppsamling, henting, transport, behandling og rapportering av avfall samt vask av fartøy og materiell som er forurenset.

Vi er meget stolte over at Kystverket har valgt oss

- Vi er meget stolte over at Kystverket har valgt oss som landsdekkende leverandør, sier divisjonsdirektør Ivar Hagemoen. - Vi har lang erfaring med beredskapsarbeid og gleder oss til å utvikle dette arbeidet videre sammen med Kystverket og de kommunale utvalgene.

I Nord-Norge vil tjenesten dekkes opp av underleverandøren Perpetuum Miljø AS.

Både Norsk Gjenvinning og Perpetuum har over lang tid drevet målrettet utdanning av personell og bygd opp kompetanse og erfaring som vil komme samfunnet til gode ved eventuelle aksjoner. Tidsaspektet ved aksjoner er avgjørende for å begrense omfang og konsekvens. Gjennom egne avdelinger og et nettverk av samarbeidspartnere langs kysten kan selskapene tilby kort responstid, stor kapasitet og en utstyrspark som er skreddersydd for forholdene i nordområdene.

Jeg ser på dette som en svært viktig avtale

- Jeg ser på dette som en svært viktig avtale, sier adm. direktør Are Lorentsen i Perpetuum - Avtalen synliggjør vår styrke på beredskap og det er grunn til å tro at den vil medføre oppdrag også ved akuttsituasjoner på land.

Avtalen gjelder for 2 år, med mulighet til forlengelse i inntil 2 år til.

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen