Stopper arbeidet på fv.822 Fiskfjordelvbru

Stopper arbeidet på fv.822 Fiskfjordelvbru

Høsten 2016 startet jobben med å etablere ny bru over fv. 822 over Fiskfjordelv, på grensa mellom Sortland og Hadsel kommune i Nordland. Uforutsette grunnforhold har ført til at arbeidet må avsluttes og omprosjekteres.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var sommeren 2014 at det ble oppdaget en utglidning i brufundamentet på fv. 822 Fiskfjordelv bru, og brua har siden da vært stengt for all trafikk. I påvente av at det skulle planlegges og finnes penger til en ny bru, har vegen vært lagt over en midlertidig bruløsning.

Vannkilde i bakken

Arbeidet med ny bru startet høsten 2016, og etter å ha revet den gamle brua satte entreprenøren i gang med å grave plass for de nye brufundamentene. Det var i forbindelse med denne gravingen det plutselig ble oppdaget en vannkilde akkurat der fundamentene skal stå.

- Ved etablering av nytt brufundament, traff vi det som kalles artesisk vann. Artesisk vann er en vannkilde under bakkenivå hvor vann er lagret under høyt trykk. Når en slik vannkilde punkteres, så er det naturlig av vannet kommer opp av undergrunnen, sier Kjersti Skog. Hun er byggeleder i Statens vegvesen og følger opp dette prosjektet på vegne av vegeier Nordland fylkeskommune.

I dette tilfelle skjedde dette rett under hvor det er planlagt å legge et av fundamentene til brua. Å få et vannoppkom under fundamentet kan være svært uheldig, fremfor alt med tanke på setninger. Slike vannoppkom kan ofte tettes igjen, men i dette tilfellet har ikke dette fungert tilfredsstillende.

- Etter to ukers tettingsarbeid måtte vi se oss beseiret og gå for en annen løsning hvor fundamentet ikke vil være sårbart for setninger av undergrunnen, forklarer Skog.

Vanskelig å forutse

I forbindelse med alle bruprosjekter gjøres det omfattende grunnundersøkelser, og i forbindelse med prosjekteringen av den nye bruløsningen ble det gjennomført en rekke grunnboringer i området. Ofte vil man avdekke slike utfordringer da, men ikke i dette tilfellet.

- På tross av alle grunnundersøkelsene, så vi ikke spor av dette artesiske vannet når vi gjennomførte grunnboringene. Her ble det ikke oppdaget før man begynte å grave opp masser for å klargjøre plassen for de nye brupilarene, sier Skog.

Må planlegges på nytt

I Nord-Norge gjennomfører Statens vegvesen et stort antall grunnundersøkelser hvert eneste år, for å sikre et godt prosjekteringsgrunnlag. Til tross for dette er det som ligger under bakkenivå komplekst, med store variasjoner.

- Når dette viser seg å være mer utfordrende enn antatt, som i dette tilfellet, tar vi heller et skritt tilbake, istedenfor å forsøke fortsette med en løsning vi ikke er trygg på. Nå skal vi gjennomføre flere undersøkelser og prosjektere på nytt, så kommer vi tilbake med en ny og sikker løsning, sier Skog.

Foreløpig er alt anleggsarbeidet stoppet og den videre kontrakten med entreprenørselskapet Ottar Bergersen & Sønner AS er avbestilt.

Fortsatt bruk av midlertidig bru

Inntil videre vil dagens løsning med midlertidig bru bli stående.

- Mens vi prosjekterer en ny løsning, vil vi starte et oppryddingsarbeid av anleggsplassen. Vi skal blant annet etablere et filter av grus over det artesiske vannet, for å sikre at undergrunnen ikke vaskes ut. Vi vil også sikre sideskråningene som går ned mot elven mot erosjon, frem til vi kommer i gang med arbeidet igjen, forklarer Skog.

Inntil videre får de som bruker vegen smøre seg med litt mer tålmodighet.

- Vi er veldig klar over at dette er en ekstra belastning for de som bor og trafikkerer i dette området, og vi skal gjøre det vi kan for at dette skal gå så greit som mulig – også i tiden fremover, sier byggeleder Skog.

Til toppen