Stenger midlertidig tre trebruer i Akershus

Stenger midlertidig tre trebruer i Akershus

Etter brukollapsen i Sjoa besluttet Vegvesenet mandag å stenge midlertidig tre trebruer i Akershus.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Etter Sjoa-hendelsen har vi satt i gang et omfattende arbeid for å kontrollere andre trebruer i regionen. Vi har gjennom dialog med konsulentfirmaet Sweco Norge AS blitt kjent med at de har oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus, forteller avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Karbø forteller at Vegvesen ønsker å være "føre var".

- Denne bruen ble satt opp i 2011. Vi har i dag gjennomført en visuell inspeksjon av brua. Basert på våre egne inspeksjoner og informasjon fra blant andre konsulentselskapet Sweco har vi valgt å stenge brua midlertidig.

[factbox id="1"]

Karbø sier også at man av "føre var"-prinsippet velger å stenge ytterligere to trebruer i Akershus - Fjell-Leet bru (privat veg) og Blakkesrud bru (privat veg). Disse to trebruene har tilsvarende konstruksjonsprinsipp som brua ved Sjoa. Det vil nå bli gjennomføre ytterligere kontrollberegninger av disse tre bruene.

- Det er ennå for tidlig å si nøyaktig hva feilen i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien har å si for bæreevnen for brua. Inntil vi har mer fakta på bordet, velger vi å stenge brua midlertidig, sier Karbø.

Beklager ulempene

Vegvesenets avdelingsdirektør for Akershus beklager ulempene den midlertidig stengningen ovenfor trafikantene.

- Vi ønsker å prioriterer sikkerheten og gjør det vi nå kan for å være sikre på at disse bruene ikke har redusert bæreevne som kan utgjøre en fare. Vi er nødt til å bruke noe tid på å få mer fakta på bordet før vi ser om det er nødvendig å gjøre tiltak og eventuelt hva disse blir, sier Karbø.

 Ytterligere syv undersøkes

Statens vegvesen har også bestemt å undersøke ytterligere syv trebruer på Østlandet. Disse bruene er også fagverksbruer i tre, men har en annen teknisk løsning enn brua ved Sjoa.

- Så langt har ikke ingen indikasjoner på at det er feil på disse trebruene. Men for å være på den sikre siden, velger vil likevel å ta en grundig gjennomgang av disse bruene, forteller seksjonsleder Jon Henning Prestegarden i Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen