Stavanger blir en smartere by

Stavanger blir en smartere by

Gjennom Triangulum-prosjektet – som ledes av det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer IAO – skal Stavanger, Manchester og Eidhoven over en femårsperiode utvikle smarte løsninger innenfor mobilitet, IKT og energi. I forlengelsen av prosjektet skal konsepter replikeres til følgebyene Leipzig, Praha og Sabadell.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vårt mål er å finne praktiske løsninger som gjør byene intelligente og bærekraftige og levelige i fremtiden. Første steg på veien er å implementere banebrytende konsepter for bærekraftig energi, mobilitet og informasjonsteknologi i de tre utvalgte byene, forklarer Alanus von Radecki, prosjektleder i Fraunhofer IAO.

Fra Stavanger deltar kommunen, Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommunen, clusteret Greater Stavanger og Lyse-konsernet. Kommunen har valgt ut to byakser, nord-sør (Paradis - Hillevåg) og øst-vest (Forus) som testområder for partnerskapets løsninger.

[img id="1"]

Stavanger i forkant

Vi fikk tak i Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø på vei til flyplassen. Hun var på vei for møte sin kollega i Eindhoven.

– Hensikten med Triangulum er at vi skal utvikle løsninger som gjør det enklere for innbyggerne i fremtiden, sier hun.

Triangulum er viktig for Stavanger fordi vi vil ligge i forkant i Europa når det gjelder å utvikle anvendbar teknologi. Når vi kan eksportere teknologi og innovative løsninger til byer i Europa og andre deler av verden gir det regionen flere ben å stå på, sier Helgø.

Stavangerborgerne deltar aktiv i prosjektet blant annet gjennom Lyse sine 100 smarte boliger, som er åpne for ulike delegasjoner de tre årene prosjektet pågår. Skolen kan gjennom ny teknologi kobles til biblioteket, og sykehjem tar i bruk ny velferdsteknologi.

Rogaland fylkeskommune har kjøpt inn tre nye elektriske busser som skal testes i et pilotprosjekt mellom Boreal Transport, Kolumbus, Lyse og Enova. De batteridrevne bussene går på vannkraft og har derfor ingen miljøskadelige utslipp.

– De nye elektriske bussene gir bedre luft, men de blir også utstyrt med ekstra teknologi. Blant annet kan passasjerene lade mobilen på bussturen, sier Helgø.

Bruker strømmåler som utgangspunkt

Lyse benytter Triangulum til å ta sin smarthusteknologi videre, blant annet med utrulling av automatiske strømmålere.

– Lyse var først ute med et konkret prosjekt blant fyrtårnbyene. Vi kommer til å lære mye om samarbeid i stor skala. Denne måten å gjennomføre et rammeverkprosjekt er nytt for oss og for EU, sier Per Erling Fjeld, Lyse prosjektleder i Triangulum.

[img id="3"]

Som en del av Lyses bidrag er 100 boliger langs aksen Paradis – Hillevåg utstyrt med smarthjemteknologi. Her har konsernet oppgradert fiberkapasiteten til 1 gigabyte per husstand, i tillegg til at de jobber sammen med Zaptec for å bedre ladestrukturen for elbiler i området.

– Innen utgangen av 2018 skal alle hus i Norge utstyres med automatiske strømmålere. Lyse har valgt å tilby en generisk gateway til husstandene. Det gjør at vi senere kan legge til flere smarte tjenere på systemet, forklarer Fjeld.

Fem av boligene blir utstyrt med mer avansert teknologi som soner for lys- og varmestyring. De får In Home Display, en aktiv skjerm i huset som gir beslutningsstøtte for energistyring.

– Lyse får vist sin virksomhet i internasjonal sammenheng, det er knyttet en viss prestisje til dette. Vi har store forventninger til dette prosjektet, sier Fjeld.

Prosessering av store data

Kompetansen som opparbeides må samles og bearbeides. I universitetet i Stavanger (UiS) jobber de med å etablere en dataportal, slik at løsningene som utvikles i prosjektet kan gjøres tilgjengelige for flere.

– Stavanger har et utbygd høyhastighets fibernett og meget god 4G-dekning, her har vi et fortrinn, sier professor Chunming Rong ved UiS.

– Et formål med vårt arbeid er å demonstrere at det er replikerbart. Data vi analyserer gir grunnlag for kunnskap som først skal deles av de tre fyrtårnbyene, senere til følgebyene. Det er også en intensjon fra EU at andre byer skal kunne gjøre nytte av de løsningene vi utvikler, forteller Rong.

[img id="2"]

Fra Kolumbus kommer informasjon om avganger og antall passasjerer, men de ønsker å knytte flere typer data opp mot tjenesten. Det kan være arrangementer, veiproblemer, værmelding og andre faktorer som påvirker trafikken.

– Kan vi samle data og gjøre dem tilgjengelige, kan det gi bedre input når folk skal planlegge sine reiser, eller når byen skal planlegge større arrangement, sier Rong.

Det forskes på en nettskyløsning, men foreløpig ligger data lagret i leverandørenes egne databaser.

– Vi trenger ikke å ha all input samlet, for oss er det viktig at alle data blir tilgjengelige på en sikker måte, sier Rong.

Smart Uni-Quartier

I Manchester blir studentområdet »Manchester Corridor« med ca. 72 000 studenter transformert til en Smart bydel. I tillegg til renovering av historiske bygninger, er det bygget et selvforsynt energinett for å bringe varme og strøm til området.

I Eindhoven vil to bydeler gjennomgå en markant endring, til bærekraftige habitater. Philips sitt tidligere industriområde Strijp-S blir en kreativ bydel. Her vil en innovativ tilnærming til utbedring av forurenset jord bli brukt til å generere energi.

Blir Stavanger annerledes?

– Stavanger vil fortsatt være Stavanger. Nå er kommunen i ferd med å utarbeide en helhetlig strategi for hvordan vi skal få mest mulig ut av nyskapingen som skjer i regionen. Hvordan vi kan involvere alle parter på en god og hensiktsmessig måte, forteller ordføreren.

– Mange gode krefter drar sammen, det har vært en fantastisk dugnadsånd fra starten. Jeg gleder meg til å følge utviklingen – og den skjer raskt i årene som kommer, sier Helgø.

Til toppen