Statsministeren åpnet hydrogenstasjon ved Oslo Lufthavn

Statsministeren åpnet hydrogenstasjon ved Oslo Lufthavn

Første brikke i den nye infrastrukturen for fylling av hydrogen drivstoff på Østlandet er nå på plass og den befinner seg på Oslo Lufthavn. I dag var Erna Solberg tilstede og åpnet stasjonen sammen med representanter fra OSL, Akershus Fylkeskommune og HYOP.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter flere år med utprøving av hydrogen som drivstoff, har HYOP nå tatt fatt på oppgaven å etablere en robust hydrogen infrastruktur som skal gjøre det mulig å starte innfasing av hydrogenbiler i Østlandsområdet. Etableringen av stasjonen på Gardermoen er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Avinor og Kunnskapsbyen Lillestrøm. En forstudie har vurdert videre muligheter for bruk av hydrogen som drivstoff på flyplassen.

- Etablering av hydrogenstasjonen på Oslo Lufthavn er første brikke i den infrastrukturen som skal gjøre det mulig å starte introduksjon av hydrogenbiler i Norge, sier Ulf Hafseld daglig leder i HYOP.

- Vi jobber nå etter en plan hvor det skal etableres fire robuste stasjoner i hovedstadsregionen over de neste to-tre årene, og sammen med stasjonen vi har i Porsgrunn skal denne infrastrukturen kunne ta imot de første 2-3000 hydrogenbilene.

Hydrogenbil på plass på Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn kjøpte sin første hydrogenbil i 2014, og den brukes daglig av lufthavnsbetjentene i Airport Patrol.
- Dette er en svært gledelig dag for hele regionen. Vi ønsker å legge til rette for nullutslipps¬kjøretøy både lokalt, i tilbringertjenesten og for eksterne brukere, sier Ole Jørgen H. Hanssen, direktør for sikkerhet- og miljøstaben ved Oslo Lufthavn, og fortsetter;

- Vi skal fase ut bruken av fossilt drivstoff på egne kjøretøy, og det betyr at vi må teste ulike teknologiske løsninger som biodrivstoff, elektrisitet og hydrogen.

Den første modulen som etableres på Oslo Lufthavn skal senere kunne utvides for å kunne betjene den forventede trafikkøkningen.

- Det blir viktig å tilby fremtidige brukere tilstrekkelig kapasitet og en stasjon som alltid er åpen. Spesielt når vi nå vil introdusere hydrogen til taxiselskaper er det nødvendig at bilene kan kjøres døgnkontinuerlig slik man kan med dagens dieseldrevne taxier, sier Hafseld.

Norge i verdenstoppen

Akershus fylkeskommune har gitt økonomisk støtte til prosjektet på Gardermoen, og er aktiv deltager i arbeidet med å etablere det tidlige nettverket av hydrogenstasjoner, som skal sørge for at Norge fortsatt vil være i verdenstoppen for introduksjon av hydrogen drivstoff.

- Vi er kjempeglade for at Oslo Lufthavn er med på laget, og synes det er opplagt at det skal ligge en hydrogenstasjon her. Stasjonen kan brukes både av Oslo Lufthavn og de andre flyplassaktørenes egne kjøretøy, samt at besøkende får muligheten til å fylle hydrogen, sier Anette Solli, Fylkesordfører i Akershus.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen