Statsministerbesøk på Lørenbanen

Statsministerbesøk på Lørenbanen

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte i dag Sporveiens anlegg på Lørenbanen. Lørenbanen skal stå ferdig i april 2016 og arbeidet med den nye banen og Løren stasjon er i rute.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Fornøyd med utviklingen

Det var Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og byråd for miljø- og samferdsel, Guri Melby (V), som var vertskap for besøket sammen med Sporveiens konsernsjef Cato Hellesjø. Statsminister Erna Solberg var godt fornøyd med omvisningen og mener mange andre norske byer har mye å lære av Oslos ambisiøse satsing på kollektivtrafikk.

–Jeg er imponert over det de får til i kollektivtrafikken i Oslo, både når det kommer til miljø og utvidelsen med nye linjer og stasjoner, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar.

Stort behov for kollektivtrafikk i Oslo i årene fremover

Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa, og behovet for kollektivtransport vil øke betydelig i årene som kommer. Oslo kommunes målsetning er at all vekst i persontrafikken i hovedstadsområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Kollektivtrafikken i Oslo-regionen frakter årlig mer enn 300 millioner reisende. I påvente av nye banestrekninger, tunell, nytt signalsystem og nytt materiell, henter vi mest mulig ut av dagens kapasitet. Vi har i dag flere trikker, t-banetog og busser i trafikk enn noen gang tidligere, og vi jobber målrettet for å øke denne kapasiteten ytterligere. Vi skal være løsningen for folks reisebehov også i årene fremover», sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien.

Hellesjø forteller at Sporveien setter stor pris på at statsministeren er interessert i Lørenbanen og Sporveiens virksomhet og orienterte i dag blant annet om Sporveiens strategiprogram Best 2015 med mål om å effektivisere virksomheten med 370 millioner kroner årlig, for å gi de reisende mer kollektivtrafikk for pengene.

– Samtidig som vi effektiviserer og kjører langt mer enn tidligere, skal arbeidet for å redusere oppgraderingsbehovet på infrastruktur og eiendom knyttet til kollektivtrafikken videreføres, utdyper Hellesjø.

Fortetting rundt knutepunkter

Som den raskest voksende hovedstaden i Europa, er prognosen at Oslo innen 2060 skal vokse med samme antall mennesker som det bor i Bergen i dag. Fortettingen må skje rundt kollektivtrafikken og de viktigste kollektivknutepunktene, noe statsministeren fikk illustrert på befaring av Lørenbanen.

Den nye bydelen Løren er i en rivende utvikling og vekst. Lørenbanen vil forbinde Grorudbanen med Ringbanen, og Løren stasjon er ventet å ha mellom 4 000 og 8 000 reisende i døgnet.

– Løren stasjon og den nye banestrekningen vil åpne i april neste år, og blir en viktig milepæl for satsingen på fremtidens kollektivtrafikk i Oslo-regionen, sier konsernsjef Cato Hellesjø.

Til toppen