Statoil investerer 1,7 milliarder i grønne vekstselskaper

Statoil investerer 1,7 milliarder i grønne vekstselskaper

Statoil lanserer et nytt venturefond som skal investere i attraktive og ambisiøse vekstselskaper innen fornybar energi. Dette understøtter konsernets strategi om vekst innen nye energiløsninger.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statoil Energy Ventures skal investere om lag 1,7 milliarder kroner (200 millioner dollar) over en periode på fire til sju år.

– Vi er glade for å etablere Statoil Energy Ventures, som blir et av verdens største selskapseide venturefond for investeringer i fornybar energi. Overgangen til et lavkarbonsamfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Statoils ambisjon er å fremme ytterligere lønnsom vekst innenfor disse områdene. Gjennom det nye fondet ser vi frem til å investere i attraktive og ambisiøse selskaper og bidra til å forme energifremtiden, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

[img id="1"]

Fondet er opprettet som en del av Statoils nye forretningsområde Nye energiløsninger, som gjenspeiler selskapets ambisjoner om å gradvis supplere sin olje- og gassportefølje med lønnsomme løsninger innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Investeringene er medregnet i Statoils samlede investeringsprognoser, som ble presentert 4. februar.

– Statoil Energy Ventures har som mål å være en attraktiv partner for vekstselskaper. Vi kan tilføre verdifull vekstkapital og er klare til å investere innen tre strategiske områder: Støtte Statoils nåværende aktiviteter innen fornybar, posisjonere oss for nye vekstmuligheter og utforske nye teknologier og forretningsmodeller. Vi ser fram til å arbeide sammen med ambisiøse gründere som en aktiv investor og videreutvikle attraktive selskaper, sier Gareth Burns, direktør i Statoil og leder for Statoil Energy Ventures.

Potensielle fokusområder for investeringer vil være vindkraft på land og til  havs, solenergi, energilagring, transport, energieffektivisering og smarte strømnett.

[img id="2"]

Til å begynne med vil fondet forvaltes av seks investeringseksperter med et globalt mandat, med base ved Statoils kontorer i London og Oslo.

Fondet vil være en aktiv eier, hovedsakelig som minoritetsaksjonær i vekstselskaper, helst som medinvestor sammen med andre ventureselskaper. Investeringer i utvalgte fond vil også bli vurdert for å sikre et bredt nedslagsfelt.

Statoil Energy Ventures, som har fokus på vekstfase-investeringer i fornybar energi, skal arbeide parallelt med Statoils eksisterende venture-enhet, Statoil Technology Invest (STI), som konsentrerer seg om tidligfase-investeringer i oppstrømsbasert olje- og gassvirksomhet.

Statoil har tidligere oppnådd gode resultater med vellykket innføring av teknologier og økonomisk utbytte gjennom salg. STI har siden 2000 investert mer enn 1 milliard kroner, og oppnådd en inntjening på realiserte transaksjoner på 250 prosent.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen