Statoil investerer 1,7 milliarder i grønne vekstselskaper

Statoil investerer 1,7 milliarder i grønne vekstselskaper

Statoil lanserer et nytt venturefond som skal investere i attraktive og ambisiøse vekstselskaper innen fornybar energi. Dette understøtter konsernets strategi om vekst innen nye energiløsninger.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statoil Energy Ventures skal investere om lag 1,7 milliarder kroner (200 millioner dollar) over en periode på fire til sju år.

– Vi er glade for å etablere Statoil Energy Ventures, som blir et av verdens største selskapseide venturefond for investeringer i fornybar energi. Overgangen til et lavkarbonsamfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Statoils ambisjon er å fremme ytterligere lønnsom vekst innenfor disse områdene. Gjennom det nye fondet ser vi frem til å investere i attraktive og ambisiøse selskaper og bidra til å forme energifremtiden, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.

[img id="1"]

Fondet er opprettet som en del av Statoils nye forretningsområde Nye energiløsninger, som gjenspeiler selskapets ambisjoner om å gradvis supplere sin olje- og gassportefølje med lønnsomme løsninger innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Investeringene er medregnet i Statoils samlede investeringsprognoser, som ble presentert 4. februar.

– Statoil Energy Ventures har som mål å være en attraktiv partner for vekstselskaper. Vi kan tilføre verdifull vekstkapital og er klare til å investere innen tre strategiske områder: Støtte Statoils nåværende aktiviteter innen fornybar, posisjonere oss for nye vekstmuligheter og utforske nye teknologier og forretningsmodeller. Vi ser fram til å arbeide sammen med ambisiøse gründere som en aktiv investor og videreutvikle attraktive selskaper, sier Gareth Burns, direktør i Statoil og leder for Statoil Energy Ventures.

Potensielle fokusområder for investeringer vil være vindkraft på land og til  havs, solenergi, energilagring, transport, energieffektivisering og smarte strømnett.

[img id="2"]

Til å begynne med vil fondet forvaltes av seks investeringseksperter med et globalt mandat, med base ved Statoils kontorer i London og Oslo.

Fondet vil være en aktiv eier, hovedsakelig som minoritetsaksjonær i vekstselskaper, helst som medinvestor sammen med andre ventureselskaper. Investeringer i utvalgte fond vil også bli vurdert for å sikre et bredt nedslagsfelt.

Statoil Energy Ventures, som har fokus på vekstfase-investeringer i fornybar energi, skal arbeide parallelt med Statoils eksisterende venture-enhet, Statoil Technology Invest (STI), som konsentrerer seg om tidligfase-investeringer i oppstrømsbasert olje- og gassvirksomhet.

Statoil har tidligere oppnådd gode resultater med vellykket innføring av teknologier og økonomisk utbytte gjennom salg. STI har siden 2000 investert mer enn 1 milliard kroner, og oppnådd en inntjening på realiserte transaksjoner på 250 prosent.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen