Statkraft investerer 200 millioner i Lio kraftverk

Statkraft investerer 200 millioner i Lio kraftverk

Statkraft har besluttet å sette i gang en storstilt rehabilitering av Lio kraftverk fra 1969. - Dette blir ett av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i Norge i år, sier prosjektleder Anette S. Småbrekke.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Investeringsrammen for hele prosjektet er i underkant av 200 millioner kroner. Deler av prosjektet er planlagt i lengre tid, men igangsettes nå slik at flere jobber kan gjøres parallelt.

Øker effekten

[factbox id="1"]

Kraftverket har i dag ett aggregat med effekt på 40 MW, og årlig middelproduksjon er 225 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 11 250 husstander. Oppgraderingen vil øke installert effekt i kraftverket med 3 MW, til totalt 43 MW. Årsproduksjonen kan øke med inntil 18 GWh, til totalt 243 GWh, eller 243 000 kWh.

Det byggtekniske arbeidet starter i løpet av våren 2015 og vil pågå gjennom hele året. Installasjon av brytere, trafo for nett og kabling vil gjennomføres i 2016. Dette gjøres i samarbeid med, og delfinansiert av VTK. Resterende arbeid som krever nedetid på Lio kraftverk, vil foregå første halvår i 2017.

- Rehabiliteringen av Lio kraftverk blir ett av de største vannkraftprosjektene som settes i gang i Norge i 2015. Det er et teknisk komplekst og utfordrende prosjekt, og blant annet skal vi transportere en transformator som har totalvekt på 180 tonn, sier prosjektleder Anette S. Småbrekke.

Lokale veier blir utbedret

Transformatoren kommer med båt og blir ilandsatt i Åkrafjorden og transportert over Haukelifjell. Rehabiliteringen vil også få positive ringvirkninger lokalt. For å kunne transportere den 180 tonn tunge transformatoren helt frem kraftstasjonen, må fylkesveien utbedres noen steder mellom Åmot og Dalen. Oppgraderingen bekostes av Statkraft og utføres av Statens vegvesen.

Lio kraftverk ligger i Tokke kommune og ble satt i drift i 1969. Hovedinntaket for kraftverket ligger i Byrtevatn, og vannet er regulert av en 20 meter høy steinfyllingsdam. Kraftstasjonen ligger ved Rukke bro ved Dalen, og vannet løper ut i elven Tokkeåi. Lio kraftverk er 100 prosent eid av Statkraft.

Lio er ett av flere nordiske vannkraftverk som rustes opp for tiden. Flertallet av de norske kraftverkene ble satt i drift på 1950- og 1960-tallet, og Statkraft er på vei inn i en fase hvor behovene for oppgradering melder seg. Til sammen planlegges reinvesteringer for vel 12 milliarder kroner i perioden 2014-2018.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen