Statens vegvesen utlyser konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland sør

Statens vegvesen utlyser konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland sør

Stortingsproposisjonen ble som kjent lagt frem i statsråd i midten av juni, men er foreløpig ikke vedtatt i Stortinget. Samferdselsdepartementet har imidlertid gitt tillatelse til å lyse ut jobben, med forbehold om et stortingsvedtak.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette betyr at vi kan sette i gang med prekvalifiseringen av aktuelle entreprenører. E6 Helgeland sør skal bygges etter samme kontrakten som Helgeland nord, der én entreprenør får ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift i etterkant, sier prosjektleder Bård Nyland.

Konkurransen gjelder for syv parseller i kontraktsområdet E6 Helgeland sør, i alt 57,5 kilometer veg mellom grensen til Nord-Trøndelag og Korgen.

Stortingsproposisjonen omfatter også to andre strekninger: Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien. Disse er ikke med i konkurransen som nå er kunngjort.

- Her skal det benyttes mer tradisjonelle kontraktsformer, og strekningene vil bli lyst ut i egne konkurranser senere, sier prosjektleder Nyland.

Prekvalifiseringen er kunngjort i Doffin og den internasjonale databasen TED.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen