Statens vegvesen utlyser konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland sør

Statens vegvesen utlyser konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland sør

Stortingsproposisjonen ble som kjent lagt frem i statsråd i midten av juni, men er foreløpig ikke vedtatt i Stortinget. Samferdselsdepartementet har imidlertid gitt tillatelse til å lyse ut jobben, med forbehold om et stortingsvedtak.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette betyr at vi kan sette i gang med prekvalifiseringen av aktuelle entreprenører. E6 Helgeland sør skal bygges etter samme kontrakten som Helgeland nord, der én entreprenør får ansvaret for både prosjektering og bygging, samt drift i etterkant, sier prosjektleder Bård Nyland.

Konkurransen gjelder for syv parseller i kontraktsområdet E6 Helgeland sør, i alt 57,5 kilometer veg mellom grensen til Nord-Trøndelag og Korgen.

Stortingsproposisjonen omfatter også to andre strekninger: Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien. Disse er ikke med i konkurransen som nå er kunngjort.

- Her skal det benyttes mer tradisjonelle kontraktsformer, og strekningene vil bli lyst ut i egne konkurranser senere, sier prosjektleder Nyland.

Prekvalifiseringen er kunngjort i Doffin og den internasjonale databasen TED.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen