Statens vegvesen: Rekordstor aktivitet på vegene

Statens vegvesen: Rekordstor aktivitet på vegene

Budsjettforslaget betyr rekordstor aktivitet på vegsektoren. -Satsingen på vedlikehold og fornying gjør at etterslepet av vedlikeholdet av veger blir redusert også i 2016, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Satsingen på vedlikehold økes i 2016-forslaget

Vegdirektøren mener det er mye å glede seg over i regjeringens budsjettforslag.

- Økt satsingen på vedlikehold og investeringer og en ekstra satsing på kontrollvirksomheten ute på vegene, gir god fremkommelighet, økt forutsigbarhet og bedre trafikksikkerhet, sier Aksnes.

Over 30 milliarder

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder bevilgninger til riksvegformål på 30,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,7 milliarder. I tillegg kommer bompenger og annen ekstern finansiering på 9,3 milliarder.

3,15 milliarder kroner settes av til drift av riksvegene, mens 3,26 milliarder skal brukes til vedlikehold av riksvegene.

- Satsingen på vedlikehold økes i 2016-forslaget. Sammen med investeringene vil dette gjør at vedlikeholdsetterslepet reduseres med om lag 2,1 milliarder kroner, sier Aksnes.

Store investeringer

På investeringssiden legges det opp til høy aktivitet med 25,7 milliarder kroner, inkludert bompenger og annen ekstern finansiering. Pågående og vedtatte vegprosjekter binder store midler – og det vil bli prioritert å ha rasjonell og effektiv anleggsdrift for disse.

Regjeringen legger også opp til en vesentlig økning av midler til planlegging av nye vegprosjekter.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen